De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Zwolle gaat aardwarmte onderzoeken

Zwolle gaat aardwarmte onderzoeken
Redactie: onbekend

De gemeente Zwolle heeft een intentieovereenkomst getekend met TNO voor deelname aan het onderzoeksproject RESULT. RESULT is een consortium van TNO met energiemaatschappij ENGIE en boorbedrijf Huisman die onderzoek doet naar geothermie, ook wel aardwarmte genoemd. Dit is uniek in Nederland en kan voor Zwolle veel betekenen qua verduurzaming.

Wat is geothermie?

Met energie vergelijken is het mogelijk om al voordelig gebruik te maken van groene energie, zoals windenergie en zonne-energie. Heel Nederland kan wel energie vergelijken, maar het aanbod aan wind- en zonne-energie is nog niet van dusdanige omvang dat heel Nederland hiervan kan profiteren. Steeds meer Nederlanders laten daarom een warmtepomp installeren. De warmtepomp haalt energie uit de lucht, de bodem of het oppervlaktewater. Geothermie is een vorm van energie uit de aarde halen, maar dan vele malen dieper. Wanneer met een warmtepomp warmte uit de bodem gehaald wordt, heet dit bodemwarmte. Bij geothermie gaat het om aardwarmte. Bodemwarmte is warmte die van de zon komt en aardwarmte is warmte vanuit de aardkern. Bodemwarmte die door warmtepompen wordt gebruikt is tot maximaal 100 meter in de grond aanwezig. Om aardwarmte naar boven te halen moet er minstens 500 meter in de grond geboord worden. Elke meter die verder geboord wordt, levert een temperatuursverhoging op van 30° Celsius.

Geothermie in Nederland

Binnen 30 jaar moet Nederland volledig zijn overgeschakeld op duurzame energiebronnen. De logische vraag dringt zich dan ook op: ‘Waarom schakelen we niet over op aardwarmte?’. Met het gebruik van aardwarmte hoeven er geen zonnepanelen op daken gelegd te worden en kunnen ontsierende windmolens in het landschap voorkomen worden. In de Nederlandse aardbodem zit tot wel driemaal zoveel energie opgeslagen als Nederland jaarlijks nodig heeft. Daarnaast blijft de aardkern voldoende warmte produceren, dus het is een energiebron die nooit opraakt. Zoals bij veel zaken speelt geld daarin een belangrijke rol. Het kost momenteel nog te veel geld om het oppompen van aardwarmte rendabel te krijgen. Dit komt ten eerste door de bodem. Er zijn maar weinig plekken in Nederland die geschikt zijn om zo diep te boren. Mede door de bodemsamenstelling zal het boren daarom extra duur worden. Voor het daadwerkelijk gebruiken van aardwarmte moet er een aardwarmte-energiecentrale gebouwd worden. Ook dit is uitermate duur.

Wat houdt RESULT voor Zwolle in?

Het onderzoeksproject RESULT houdt nog niet in dat Zwolle en omgeving op korte termijn van aardwarmte gebruik kunnen maken. Het is een onderzoeksproject. De bodem bij Zwolle is overigens wel zeer geschikt voor een onderzoeksproject naar geothermie. De aardlagen zijn dun, dus er kan eerder resultaat bereikt worden. In eerste instantie zal er één boorgat geboord worden. Als blijkt dat er voldoende warmte uit de Zwolse aardbodem te halen is, zal er een tweede proefboring plaatsvinden en zal er een bovengrondse installatie gebouwd worden. Als alles volgens plan loopt zal de eerste proefboring plaatsvinden in 2022.