De Swollenaer

Donderdag, 28 mei 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Hoe geef je een juiste invulling aan re-integratie tijdens deze coronacrisis

Hoe geef je een juiste invulling aan re-integratie tijdens deze coronacrisis
Advertorial

Uw werknemer is vorig jaar in de herfst uitgevallen met bepaalde klachten en vanaf halverwege januari ’20 bent u samen gestart met de reintegratie. Deze re-integratie is door de coronacrisis abrupt gestopt op 15 maart jongstleden. Door alle perikelen rondom deze crisis is de re-integratie hierdoor enigszins uit het oog verloren.

Wat als de arbeidsongeschiktheid nu doorloopt en het dossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan UWV? Uitgangspunt bij UWV is immers nog steeds de Werkwijzer Poortwachter. Als de beoordeling vanuit UWV leidt tot de conclusie dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen worden geleverd, kan het zo zijn dat er een sanctie volgt van maximaal 52 weken extra loondoorbetaling. Echter, in verband met COVID-19 moet er rekening worden houden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van het coronavirus binnen uw organisatie. Dit betekent maatwerk voor u als werkgever.

U dient adequaat te beschrijven hoe de situatie in uw bedrijf als gevolg van het coronavirus van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan. UWV dient dit mee te wegen bij haar beoordeling en vaststelling of er voldoende argumenten zijn om dit als een deugdelijke grond aan te nemen.

Ons advies is dan ook om in gesprek te blijven met uw werknemer, arbodienst en andere betrokken partijen. Beschrijf de gevolgen van de huidige coronacrisis gezamenlijk en maak deze onderdeel van het volledige re-integratiedossier/- verslag. Wenst u hierbij ondersteuning dan horen wij dat graag.

Vestigingen in Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Genemuiden & Deventer
038-8515200
info@brouwers.nl
www.brouwers.nl