De Swollenaer

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Fusietraject: top- en breedtesport vinden elkaar in Overijssel

Fusietraject: top- en breedtesport vinden elkaar in OverijsselFusietraject: top- en breedtesport vinden elkaar in Overijssel
Redactie: Mark de Rooij

SPORTSERVICE

Stichting Sportservice Overijssel en Stichting Topsport Overijssel zijn gestart met het verkennen van de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren, inclusief de optie om (per 1 januari 2021) over te gaan tot een fusie.

Het uitgangspunt van deze samenwerking is om breedte- en topsport met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat er binnen de sportinfrastructuur een compleet en overzichtelijk aanbod van de sport- en beweegactiviteiten en ondersteuningsmogelijkheden in Overijssel.
Sportservice Overijssel is een vertrouwd adres voor het verzamelen, delen, analyseren en monitoren van data en trends, via bijvoorbeeld de verenigingsmonitor en het ontwikkelen van lokale sportakkoorden. Topsport Overijssel stimuleert provincie-breed initiatieven om ‘het beste uit jezelf te halen’ via de inzet van talentenregisseurs en een buurtsportcoach talentenherkenning.

“Voor Sportservice Overijssel is Topsport Overijssel een logische partner. We versterken elkaar: samen delen is samen groeien”, zegt Douwe Prinsse, voorzitter Sportservice Overijssel. Arthur Bennink, voorzitter Topsport Overijssel, sluit zich daarbij aan: “Samen met Sportservice Overijssel zorgen we ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.”

Informatie- en regiepunt

Door het brede en groeiende aanbod van sport- en beweegactiviteiten in Overijssel is er in de provincie, bij gemeenten, sportbedrijven en sportprofessionals veel behoefte aan een duidelijk informatie- en regiepunt voor een gezamenlijke programmering en een katalysator voor kennisdeling van succesvolle pilots, innovaties en leefstijlinterventies.

De ontwikkeling van de nieuwe organisatie vormt daarmee ook de basis voor een brede alliantie van overheden, maatschappelijke organisaties en sportbedrijven voor een overzichtelijke en herkenbare sport- en beweeginfrastructuur in Overijssel.

Provinciaal Sportakkoord

Voor de realisatie van o.a. het Provinciaal Sportakkoord wordt die alliantie-gedachte dan ook van harte toegejuicht en hebben de betrokken organisaties vanuit de 'Koplopergroep' uitgesproken dat ze het samenwerken en samengaan van beide organisaties als een belangrijke stap in die richting zien.