De Swollenaer

Zondag, 9 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

CSV '28 kan weer vooruit na vijf intensieve ledensessies met SportService Zwolle

CSV '28 kan weer vooruit na vijf intensieve ledensessies met SportService Zwolle
Interim-bestuur, vlnr: penningmeester Rob Kroeze, voorzitter Jolanda Strijk en secretaris Steven Dekker
Foto: Mark de Rooij
Redactie: Mark de Rooij

ZWOLLE - De bestuurscrisis van CSV ’28 is afgewend. Met dank aan SportService Zwolle kan de voetbalvereniging vooruit nadat er genoeg kandidaten zijn gevonden om de opengevallen bestuursfuncties in te vullen. Tot de volgende ledenvergadering in september is er een driekoppig interim-bestuur.

Het bestuur wordt uitgebreid van zeven naar negen leden. Er komt een nieuwe portefeuille vrijwilligerszaken en commercie en communicatie worden uit elkaar gehaald. Vrijwilligerszaken maakte eerder onderdeel uit van de portefeuille jeugd, in het bezit van Jolanda Strijk, de nieuwe interim-voorzitter.

"De leden zijn aan zet", sprak, de inmiddels afgetreden, voorzitter Durk de Boer in maart nadat een noodoproep was gedaan aan de leden van CSV ’28, een voetbalclub die in 2007 verhuisde van het Hoge Laar (achter Holtenbroek) naar Stadshagen. De club kon de immense ledengroei, van 460 naar 1300, bestuurlijk niet behappen. Oproepen voor nieuwe bestuursleden vonden niet, of te weinig, gehoor. De Boer was samen met Jolanda Strijk als enige van het bestuur overgebleven en er was dringend behoefte aan vers bloed. Met de verwachte groei naar 1700 á 1900 leden in de komende vijf tot tien jaar moest er wat gebeuren. SportService Zwolle werd ingeschakeld en met hulp van die instantie werd op de door 175 leden bezochte ledenvergadering van 27 maart een werkgroep in het leven geroepen.

'Pittige discussies'

Een groep van 47 leden ging aan de slag met opstellen van een rapport over onder meer de toekomst van de vereniging, de structuur, het profiel. Vijf sessies van anderhalf a twee uren later is er witte rook uit de schoorsteen gekomen. “Er waren elke keer minimaal dertig mensen aanwezig. Iedereen heeft meegedacht en meegewerkt. Soms waren er ook pittige discussies”, weet Arjan Jansen van SportService Zwolle.

Transparantie

Tijdens het proces werden de leden voortdurend op de hoogte gehouden. Heel belangrijk voor het slagen van dit plan, stelt de nieuwe secretaris Steven Dekker. Hij herinnert zich de heisessie van 2014. “Toen werd er heel weinig naar buiten gebracht. Nu had iedereen inspraak, was er transparantie. Heel positief”, zegt Dekker, een van de drie leden die vanuit de werkgroep zijn voorgedragen als interim-bestuursleden. Jolanda Strijk en Rob Kroeze, penningmeester, zijn de andere. Kroeze was de enige die voor de ledenvergadering van 27 maart had laten weten wel in het bestuur te willen stappen. Het enige overgebleven bestuurslid, Strijk, is benoemd tot interim-voorzitter. De Boer is definitief afgetreden.

Intensief contact

Roger Knoops, manager van SportService Zwolle, sprak van een intensief contact met en tussen de leden van de werkgroep. “Die betrokkenheid was fantastisch om mee te maken.” Van de scepsis die er heerste op de ledenvergadering van 27 maart, was niets meer te bekennen op de vergadering van 26 juni, die bezocht werd door zo’n 85 leden. “Er was heel veel positieve energie in de zaal en er kwam zelfs applaus naderhand”, aldus Knoops. “Dat voelde heel goed”, zegt Strijk. “We gaan nu kijken naar wat de beste opties zijn. Op de volgende ledenvergadering in september worden nieuwe bestuursleden voorgedragen.”

Verenigingsadviseur Arjan Jansen houdt, op verzoek van de werkgroep, als transitiemanager een vinger aan de pols namens SportService. “CSV is er nog niet, maar de randvoorwaarden zijn geschept om positief naar de toekomst te kijken”, staat in het rapport.