De Swollenaer

Donderdag, 28 mei 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Top aquaria

Ingezonden door: J. Disco

Op maandag 13 mei 2019 houdt Aquarium Vereniging Natuurvrienden-Zwolle weer haar maandelijkse ledenbijeenkomst.
Wij laten dan een presentatie zien van een aantal top aquaria. Deze aquaria zijn van leden van aquariumverenigingen uit Oost Neerland. De vivaria die wij laten zien zijn door een bondskeurmeester van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) gekeurd. Om aan deze keuring mee te kunnen doen moet zo’n aquarium al aan een aantal strenge eisen voldoen. Natuurlijk laten wij niet alleen de beelden zien, maar worden de aquaria ook besproken. De sterke, maar soms ook de zwakke punten van een aquarium komen dan aanbod. Het wordt een leerzame avond voor gevorderde en beginnende aquarianen..
Naast leden zijn ook belangstellenden van harte welkom in zaal Hilde van Woonzorgcentrum De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK Zwolle. De zaal is open vanaf 19.30 uur en we starten om 19.45 uur. De toegang is zoals altijd gratis.

Voor meer info: https://natuurvrienden-zwolle.nl/uitnodiging