De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Zwolse cultuursector krijgt financiële steun

Zwolse cultuursector krijgt financiële steun
Monique Schuttenbeld
Foto: Ben Vulkers
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE – De gemeente Zwolle maakt gebruik van de mogelijkheid die het Rijk biedt om via cofinanciering de grootste culturele instellingen in Zwolle te ondersteunen. Ook de provincie doet mee in deze cofinanciering.

Het Rijk heeft bepaald dat museum de Fundatie, Zwolse Theaters, poppodium Hedon en filmtheater Fraterhuis van nationaal belang zijn en in aanmerking komen voor de steunmaatregel. Het geld is bedoeld om de eerste zware maanden van de coronacrisis door te komen en om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Het gaat in totaal om ruim drie miljoen euro. Dit bedrag is nog afhankelijk van het exacte bedrag dat het Rijk gaat toekennen. Door deze vier te ondersteunen, wordt volgens de gemeente ook indirect geïnvesteerd in de Zwolse makers en een groot aantal zelfstandigen die in de sector werkzaam zijn.

Klappen

“Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis”, meldt de gemeente in een persbericht. “Door de crisis hebben de culturele instellingen lange tijd geen publiek kunnen ontvangen en ook de komende maanden geldt slechts een beperkte openstelling. Hierdoor missen zij een groot deel van hun eigen inkomsten. Om te voorkomen dat deze belangrijke sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komen, zijn steunmaatregelen nodig.”

Breedte

Wethouder Cultuur, Monique Schuttenbeld: “Dit is een eerste stap voor de cultuursector. De volgende stap is maatregelen te nemen waarmee de culturele sector in de volle breedte de ondersteuning krijgt, die nodig is om ze voor de stad te behouden. De maatregelen voor de overige Zwolse instellingen, cultuurmakers en culturele zelfstandigen leg ik nog in juni voor aan college en raad.”

Vitaliteit

De culturele sector van Zwolle is volgens haar van groot belang voor de stad. “Zwolle heeft een cultureel aanbod dat het leven van de inwoners verrijkt, kleur geeft en verbindt. Cultuur maakt ook dat Zwolle aantrekkelijk is voor bezoekers en als woon- en werkstad. Hiermee is de culturele sector een onmisbare factor in economisch opzicht. Een belangrijk fundament onder de vitaliteit en veerkracht van Zwolle.”