De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Zwols kerkkoor viert veertig jaar verbondenheid met jubileumconcert

Zwols kerkkoor viert veertig jaar verbondenheid met jubileumconcert
Foto: Dick van Peer
Redactie: Erik-Jan Berends

ASSENDORP - Het Zwolse kerkkoor Aquino viert op 23 november haar veertigjarig bestaan met het jubileumconcert ‘Om leven dat doorgaat’. Het programma met muziek, teksten en beelden drukt de jarenlange verbondenheid uit die de leden met elkaar en met de kerk hebben.

Aquino is één van de kerkkoren van de Zwolse Dominicanenkerk. Het zingt moderne kerkliederen, meditatieve muziek en nieuwe koormuziek. Het koor geeft inhoud en luister aan vieringen en neemt daarnaast deel aan muziekfestivals. Sinds 2014 is Erik Korterink de dirigent. Hij beschouwt Aquino als een ‘veelzijdig, enthousiast en gedreven’ koor. De dirigent vindt het een mooie uitdaging ‘om in de relatieve korte repetitietijd die we hebben, prachtige vieringen en concerten neer te zetten’. Het koor neemt deel aan tweejaarlijkse muziekfestivals in het klooster, waarbij componisten als James MacMillan en Morten Lauridsen worden geëerd. Veertig jaar na de oprichting heeft Aquino nog steeds een duidelijke plek binnen het Dominicanenklooster.

De komende veertig jaar hoopt Aquino de opmerkelijke groei die het koor sinds 1979 heeft doorgemaakt voort te zetten, gekoppeld aan het jeugdige enthousiasme van het begin.

De historie voert terug naar 1979 als een groep jongeren uit de Dominicanenkerk en Jozefkerk het koor oprichtten, op initiatief van Pater Theo Ribberink en Pastor Karel Bouman. De eerste dirigent was musicus Gert Oosterwijk. Het ‘jongerenkoor’ was al snel niet meer uit de kloostervieringen weg te denken. Ook in hun vrije tijd vormden de koorleden een hechte groep; ze vierden samen hun verjaardagen, gingen op kamp, organiseerden culturele avonden en bezochten Taizé. Van 1984 tot 2014 dirigeerde pianist en koorleider Eugène van Boheemen het koor. Tijdens die drie decennia maakte het koor veel wisselingen mee. Uiteindelijk dreigde het koor te klein te worden maar in 2009 sloot de koorgroep St Michaël zich aan bij Aquino. Tot op de dag van vandaag weten muziekliefhebbers met wortels in diverse kerken hun weg naar het koor te vinden.

De concerten in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat beginnen om 15.00 en 20.15 uur. De entree bedraagt 12,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kloosterzwolle.nl/programma of aan de deur.