De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Winters Zwolle opent met ontsteken lichtbeeldenroute

Winters Zwolle opent met ontsteken lichtbeeldenrouteWinters Zwolle opent met ontsteken lichtbeeldenrouteWinters Zwolle opent met ontsteken lichtbeeldenrouteWinters Zwolle opent met ontsteken lichtbeeldenrouteWinters Zwolle opent met ontsteken lichtbeeldenroute
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD - Met het ontsteken van de lichtbeeldenroute hebben wethouder René de Heer en Andries van Daalen, voorzitter van stichting ZwolleFonds, dinsdagavond Winters Zwolle geopend.

Een bont gezelschap van organisatoren, betrokkenen en pers maakte dinsdag aan het einde van de middag een rondje langs enkele van de evenementen die deel uitmaken van Winters Zwolle. Vanaf de ijsbaan op het Rodetorenplein vertrok de groep met een Amerikaanse schoolbus, die de komende weken ook bezoekers van de stad gratis tussen de activiteiten vervoert, naar het Nederlands IJsbeeldenfestival bij de IJsselhallen.

Het gezelschap kreeg daar een warme ontvangst. Organisator Eric Broekaart benadrukte nog maar weer eens dat het festival, dat van zaterdag 14 december tot en met 1 maart 2020 is geopend, zeker geen 'kerstuitje' is maar een landelijke evenement. "In de zes keer dat ik het heb georganiseerd, is dit de mooiste editie", volgens Broekaart. "Elk ijsbeeld brengt een gesprek op gang." Hij bedankte de gemeente Zwolle die na het debacle in 2017, toen de tenten door de sneeuwmassa instortten, de subsidie een jaar doorschoof waardoor het IJsbeelden festival het jaar erop toch weer doorgang kon vinden. Broekaart: "Vorig jaar telden we 102.000 bezoekers. We hopen dat aantal dit jaar ook weer te halen. Wethouder Monique Schuttenbeld prees de samenwerking tussen alle organisaties, waardoor WintersZwolle mogelijk is geworden.

Terug in de binnenstad ontstaken De Heer en Van Daalen de lichtbeeldenroute, de symbolische start van het evenement Winters Zwolle, waarbij de hoop is dat bezoekers minimaal twee dagen in de stad verblijven.

Zie voor alle evenementen en activiteiten www.winterszwolle.nl