De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Wethouder De Heer houdt Assendorper ondernemers voor: ‘Hoe meer massa, hoe meer kassa’

Wethouder De Heer houdt Assendorper ondernemers voor: ‘Hoe meer massa, hoe meer kassa’
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

(door Erik-Jan Berends)

ASSENDORP – Wethouder René de Heer spoorde woensdagavond de ondernemers van de Assendorperstraat aan om met een goede agenda te komen voor de verbetering van het winkelgebied. “Voor een goed plan is altijd geld.”

Het begint volgens de wethouder wel met een sterke winkeliersvereniging. Momenteel is ongeveer de helft van de Assendorper ondernemers daarbij aangesloten. “Geef aan wat je wilt en wat je wilt aanvullen op de binnenstad. Dat verhaal begint niet bij de gemeente, maar bij de winkeliersvereniging. En dan geldt: ‘Hoe meer massa, hoe meer kassa’.” Begin deze maand is de gemeentelijke begroting goedgekeurd en daarin is 350.000 euro vrijgemaakt voor de aanloopstraten en de wijkcentra. Uit die ruif kan ook Assendorp een graantje meepikken.

Winkelcentrum Diezerbrink, dat evenals het centrum en Hessenpoort een BIZ of ondernemersfonds heeft, heeft inmiddels al 75.000 euro uit het fonds kunnen betrekken.

De Heer: “Zodra jullie weten wat jullie willen, kunnen we samen een goed plan maken. En daarvoor is altijd geld. We kunnen dan eerst de ‘quick wins’ – kleine knelpunten waarover iedereen het eens is – aanpakken. We pakken vervolgens de agenda verder aan, waarbij we soms ook best mogen dromen.”

De wethouder sprak op een avond van de winkeliersvereniging in het Dominicanenklooster, waar onderzoeker Dennis Vink zijn onderzoek over de aantrekkelijkheid van het winkelgebied presenteerde. De Heer feliciteerde de ondernemers met ‘het prachtige rapport’. “Jullie hebben goud in handen met zoveel loyaliteit van jullie klanten. Ik vind dat je de knelpunten die er overblijven, positief moet oplossen.” Vink hield een schriftelijke enquête onder driehonderd klanten en sprak tien klanten. Verder vergeleek hij het Assendorper winkelgebied met de winkelcentra binnenstad, Diezerbrink, Zwolle-Zuid en de Aa-landen. De centrale vraag was hoe Assendorp aantrekkelijk te houden.

Uit de vooral positieve resultaten scoorden parkeren en (verkeers)veiligheid wat minder. Bezoekers gaven aan meer groen in de winkelstraat te willen zien en de vestiging van een ‘mini-HEMA’ werd een aantal keren genoemd. Vink adviseerde de winkeliers samen te werken en meer eenheid uit te stralen. Daarnaast vindt hij het wenselijk dat ze investeren in de uitstraling van het gebied met meer groen en het er meer bij betrekken van het gedeelte vanaf de Molenweg.

Eveneens stelde hij de ondernemers voor om, zowel online als offline, beter te communiceren naar zowel de klanten als de gemeente Zwolle. Tot slot zouden er meer parkeermogelijkheden moeten komen voor zowel auto’s als fietsen en zou de veiligheid moeten verbeteren met betere verlichting en verkeersmaatregelen.

Elmer Bakker, voorzitter van de Assendorper winkeliersvereniging ‘Assendorp, dat leeft!’, huldigde deze avond de stelling ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Hij toonde zich blij met de opkomst van de avond en de uitkomsten van het onderzoek. Hij maakte ook bekend dat de Assendorper Jaarmarkt, voorheen altijd op een donderdagse zomeravond, komend jaar op zaterdag wordt gehouden.