De Swollenaer

Zondag, 9 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Vrij Leerhuis behandelt de evolutie van de mitzwot in de Zwolse synagoge

Vrij Leerhuis behandelt de evolutie van de mitzwot in de Zwolse synagoge
Foto: pedro sluiter
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD – Elco Aronstein, schrijver van het het boek '613 Mitzwot de ge- en verboden van het Jodendom', deelt in de Zwolse synagoge zijn brede kennis over dit onderwerp.

Het Jodendom kent 613 mitzwot. Dit zijn de sociaaleconomische en ethische Joodse leefregels en plichten die ook wel ge- en verboden worden genoemd. In het gangbare spraakgebruik wordt slechts gesproken van de Tien Geboden, die ook wel ‘de 10 woorden’ worden genoemd, uit het boek Exodus (Sjemot) dat deel uitmaakt van de Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel).

Conclusie

Aronstein ging op onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat er in Nederland geen boek bestond met de volledige weergave van de 613 mitzwot dat toegankelijk is voor leken. De rabbijn en arts Maimonides en filosoof Baruch Spinoza waren zijn inspiratiebronnen bij uitstek. De auteur heeft een integere poging gewaagd de teksten voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het is volgens kenners een zeer lezenswaardig en informatief boek voor allen die geïnteresseerd zijn in het Jodendom in al zijn aspecten.

Ontstaan

In drie avonden worden de ontstaansgeschiedenis van het Jodendom, het eerste gebod, de daaropvolgende Noachidische wetten en tenslotte de 613 mitzwot besproken en toegelicht. De bijeenkomsten zijn op 19 en 26 februari en 4 maart van 19.30 tot 21.30 uur. De deelnamekosten bedragen 45 euro. Bezoek voor meer informatie en aanmelden op www.judaica-zwolle.nl of mail naar info@judaica-zwolle.nl.