De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Verkenning schrapt één van drie windmolens Voorst

Verkenning schrapt één van drie windmolens Voorst
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week kennisgenomen van de resultaten van een studie naar de mogelijkheden van windmolens op bedrijventerrein Voorst. Een besluit over de eventuele plaatsing van windturbines op Voorst is nog niet genomen.

In de verkenning is onderzocht onder welke voorwaarden het opwekken van windenergie op bedrijventerrein Voorst zou kunnen plaatsvinden. Dit gebeurde omdat Scania, hogeschool Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie (SWB) de wens hebben op deze locatie drie windmolens te plaatsen en te exploiteren. Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn de afgelopen periode via een klankbordgroep betrokken bij de verkenning en hebben hierover een onafhankelijk advies opgesteld

Eén van de conclusies van de verkenning is dat het op de voorgestelde locatie niet haalbaar is om de drie windmolens van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie binnen de geldende wettelijke normen te plaatsen. Een van de drie molens, op gemeentegrond, kan niet worden gerealiseerd op de voorgestelde plek, omdat een naastgelegen bedrijf binnen een risicocontour valt van de windmolen. Vanwege regels voor externe veiligheid is dit niet toegestaan

De volledige uitkomsten van de verkenning zijn te vinden op www.zwolle.nl/windenergievoorst. Hier zijn ook alle beschikbare documenten te downloaden. Het college van burgemeester en wethouders reageert, in afwachting van een breed Stadsgesprek op 19 april en het daarop volgende raadsdebat over duurzame energie, niet inhoudelijk op de uitkomsten van de verkenning.

Circa achtduizend omwonenden van bedrijventerrein Voorst worden morgen via een brief op de hoogte gesteld van de afronding van de verkenning.

Het blijft de gemoederen bezig houden.
House2Day Makelaars | vrijdag 14 april 2017 13:00