De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Verhalen over Zwolle: `Daar zit een luchtje aan`

Verhalen over Zwolle: `Daar zit een luchtje aan`
Foto: Cloudshots
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD - Belangstellenden zijn op vrijdag 18 januari welkom bij de volgende avond in de reeks Verhalen over Zwolle. De avond heeft als titel: ‘Daar zit een luchtje aan’ en gaat over verdwenen en gevonden riolen en watergangen, hun functie en kansen voor de toekomst.

De avond bestaat uit twee presentaties. Archeoloog Michael Klomp neemt de bezoekers mee van 16de-eeuwse riolen in de binnenstad naar het riool dat tijdens het archeologisch onderzoek aan de Hoogstraat werd gevonden. En natuurlijk naar het materiaal dat daarbij is gevonden dat veel vertelt over de Zwollenaren die op het riool waren aangesloten. Mark Heideveld, beheermanager openbare ruimte bij de gemeente Zwolle, laat de gevolgen zien van het dempen van de Martelaarsgracht in Assendorp. Hij gaat in op de waterproblematiek en de kansen voor klimaatadaptatie. Zo komen historie en actualiteit aan bod.

Projectkoor 7even treedt deze avond op. Het koor, onder leiding van dirigent Tjako van Schie, voert projecten uit rond een thema. Op dit moment bereidt het koor een vierde project voor over #TIJD, maar het zingt ook graag op avonden zoals deze.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Waanders In de Broeren. De inloop is vanaf 19.30 uur, de aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via Waanders In de Broeren www.waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities.

Deze avond wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle. Dit platform wordt gevormd door Historisch Centrum Overijssel, Waanders In de Broeren, Zwolse Historische Vereniging, Vereniging vrienden van de stadskern Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Gemeente Zwolle (Monumentenzorg en Archeologie), Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle en Het Oversticht. De organisatie van de avond is in handen van Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Zwolle en de Zwolse Historische Vereniging.