De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen is in ontwikkeling

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen is in ontwikkeling
Foto: Gemeente Zwolle
Redactie: Erik-Jan Berends

STADSHAGEN - Het bestaande winkelcentrum in de wijk Stadshagen wordt op afzienbare termijn flink uitgebreid, meldt de gemeente Zwolle. Ze heeft in een aanbesteding het plan van de ontwikkelende bouwer in samenwerking met Lidl Nederland geselecteerd als beste invulling om van het winkelcentrum een levendig stadshart te maken.

In 2019 begon de gemeente Zwolle met de aanbestedingsprocedure voor de uitbreiding van het winkelcentrum. In juli dit jaar heeft de gemeente besloten tot gunning van de uitbreiding. Verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld is zeer verheugd door te kunnen gaan met de uitbreiding. “Er is in deze snel groeiende wijk een duidelijke behoefte aan uitbreiding van voorzieningen. Tevens is er een wens meer met elkaar in verbinding te staan en te kunnen ontmoeten. Dat komt straks prachtig samen in de nieuwe uitbreiding.”

Plein

In het nieuwe gedeelte komen winkels die aanvullend zijn op het huidige aanbod, volgens de gemeente. “Mooi in het plan is een nieuw centraal plein. Hier is een ‘Stadsfoyer’ voorzien. Het is de bedoeling dat dit nieuwe plein een levendig ontmoetingsplein gaat vormen; winkelen, werken, wonen en ontmoeten komen hier samen.”

Samenwerking

De gemeente zegt belang te hechten aan een goede samenwerking met winkeliers en omwonenden. De bouwer zal in samenwerking met onder andere deze partijen het plan verder inhoud geven en uitwerken. Over de planning worden aankomende periode nader afspraken gemaakt.