De Swollenaer

Maandag, 25 mei 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Ton Hendrikman  ontvangt Moderne Devotie Award ChristenUnie

Ton Hendrikman  ontvangt Moderne Devotie Award ChristenUnie
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - De ChristenUnie Overijssel heeft zaterdag de Moderne Devotie Award 2017 uitgereikt aan Zwollenaar Ton Hendrikman. De uitreiking vond plaats door de Overijsselse fractievoorzitter en Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. Hij prees Ton Hendrikman om zijn bijdrage om het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis bij de tijd te houden.

De ChristenUnie had voor de uitreiking 2017 de kerk in Windesheim uitgekozen, waar vanuit het vroegere klooster een forse bijdrage is geleverd aan het verspreiden van deze geestelijke vernieuwingsbeweging in de Middeleeuwse kerk. Hendrikman was al in de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig met Thomas a Kempis. Hij was onder meer voorzitter van de Stichting Thomas a Kempis was. Hij is nog steeds adviseur van deze stichting. Hendrikman heeft de heruitgave van het bekende boekje van Thomas a Kempis in 1995 mogelijk gemaakt en heeft er mede voor gezorgd dat het grafmonument van Thomas op de begraafplaats Bergklooster een herkenbare plek heeft gekregen. Ook is hij medeauteur van diverse boeken over kloosters en de Moderne Devotie.

“De Overijsselse fractie van de ChristenUnie organiseert jaarlijks een bijeenkomst om de Moderne Devotie Award uit te reiken en verbindt daaraan een thema om de betekenis van de Moderne Devotie voor de Overijsselse samenleving in onze eeuw te koppelen”, zo merkte fractievoorzitter Jan Westert op. “We doen dat vanuit de ChristenUnie in Overijssel, omdat we als partij de christelijke geloofstraditie in ons politieke werk willen laten doorklinken.”