De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Tolhuislanden maakt volgende stap met duurzame energie

Tolhuislanden maakt volgende stap met duurzame energie
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE – Buurtschap Tolhuislanden heeft aan de gemeente Zwolle een aanbod gedaan om in haar gebied een deel van de duurzame energieproductie in Zwolle voor haar rekening te nemen. Het aanbod is het resultaat van een buurtproces, waarbij de bewoners vanuit regie over hun eigen leefomgeving hebben onderzocht binnen welke bandbreedte zij wind- en zonne-energie in hun gebied kunnen en willen realiseren.

De Zwolse Energiegids en het coalitieakkoord van de gemeente Zwolle zijn voor de bewoners van Tolhuislanden aanleiding geweest om de handen ineen te slaan. Afgelopen jaar hebben zij een regiegroep opgericht. In verschillende werkgroepen zijn zij aan de slag gegaan om zich een beeld te vormen van hoe en met welke omvang duurzame energie in Tolhuislanden een plek zou kunnen krijgen. Om maximale betrokkenheid te krijgen, zijn alle bewoners uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan de diverse werksessies. De gemeente Zwolle is nauw betrokken in het proces en ook de gemeenteraad is in het gebied op bezoek geweest en uitgebreid geïnformeerd. Proces en werksessies hebben onder professionele begeleiding plaatsgevonden en tot het aanbod geleid dat aan de gemeente Zwolle is aangeboden.

Regie

Wethouder Energie Monique Schuttenbeld: “Het aanbod omvat een minimale en maximale hoeveelheid duurzame energie die in de toekomst in het gebied wordt opgewekt. Hoeveelheden windturbines en hectares zonneweiden en locaties zijn op dit moment nog niet bepaald, maar volgen uit een ontwerp- en inrichtingsproces waarbij de bewoners weer de regie hebben.” Om de volgende fase, waarbij de ontwikkeling van het project centraal staat, goed te kunnen vormgeven, wordt op dit moment de energiecoöperatie Duurzaam Tolhuislanden opgericht. Ook worden met de gemeente afspraken gemaakt over het proces wat nu volgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een gebiedscontract.

Voorwaarde

De insteek van de bewoners is dat de opbrengsten van de energieprojecten een positieve bijdrage leveren aan hun gebied. Daarnaast willen zij de energie graag leveren aan de bewoners, bedrijven en organisaties in en om Zwolle. Voor de ontwikkeling en realisatie van het project worden passende en liefst lokale partijen gezocht. Voorwaarde is dat deze partijen de behoeften van de bewoners centraal stellen en de kwaliteiten van Tolhuislanden versterken.