De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Tjeerd Biesterbosch treedt toe tot College van Bestuur Landstede

Tjeerd Biesterbosch treedt toe tot College van Bestuur Landstede
Redactie: Enrico Kolk

ZWOLLE - De Raad van Toezicht van Landstede Groep benoemt met ingang van 1 oktober Tjeerd Biesterbosch (1967) tot lid van het College van Bestuur. Samen met bestuursvoorzitter Theo Rietkerk zal hij het tweehoofdige College van Bestuur van Landstede Groep gaan vormen.

Tjeerd Biesterbosch is momenteel Algemeen Directeur voortgezet onderwijs bij de Veluwse Onderwijsgroep. Hierbinnen is hij verantwoordelijk voor 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Biesterbosch beschikt volgens Landstede over voldoende bestuurlijke ervaring en heeft geopereerd in complexe bestuurlijke functies. Hij is uitstekend ingevoerd in het VO en is onderwijskundig sterk ontwikkeld. Binnen Landstede Groep is Biesterbosch geen onbekende. Hij heeft binnen de organisatie gedurende 16 jaar verschillende functies bekleed.

“We hebben Tjeerd Biesterbosch (opnieuw) leren kennen als een gemotiveerde, onderwijskundig sterke kandidaat, die vanuit vertrouwen en verbinding zijn werk wil doen en die met inzicht en daadkracht in het College van Bestuur kan functioneren en mede leiding kan geven aan de Landstede Groep”, aldus Breun Breunissen, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Hij heeft zich in de intensieve kennismaking doen kennen als een koersvaste en open communicerende persoon, die kan inspireren en motiveren. De terugkomst bij Landstede Groep heeft hij goed overwogen en sterk verwoord. We hebben er vertrouwen in dat Biesterbosch zijn rol bij Landstede Groep uitstekend kan invullen en een goede opvolger voor Theo Bekker is.”

Ook Tjeerd Biesterbosch kijkt uit naar zijn terugkeer bij Landstede Groep. “Ik verheug me op de samenwerking met Theo Rietkerk, directeuren, medewerkers en Raad van Toezicht. Tijdens de intensieve kennismaking heb ik gezien dat er een grote samenhang zit tussen de ambities van de verschillende gesprekspartners. Een mooie basis om het onderwijs verder te verrijken. Met medewerkers die van betekenis willen zijn voor leerlingen en studenten gaan we voor onderwijs dat hen raakt op hun talent, hun passie en hun menszijn. Zodat leerlingen en studenten zich kunnen ontwikkelen, hun grenzen kunnen verleggen en eigen keuzes voor hun leven kunnen maken, net als onze medewerkers.”

Binnen het College van Bestuur zijn voorzitter Theo Rietkerk en lid Tjeerd Biesterbosch complementair aan elkaar; zij hebben een collegiale samenwerking op portefeuilles en zijn elk eerstverantwoordelijk voor ‘hun eigen’ portefeuille. De zeer ruime ervaring van Biesterbosch in het voortgezet onderwijs sluit naadloos aan op de portefeuilleverdeling binnen het CvB, waarbij de focus van Biesterbosch ligt op het voortgezet onderwijs en hij het aanspreekpunt is voor de onderwijsdirecteuren in het voortgezet onderwijs. Rietkerks focus ligt op het mbo, hij is het aanspreekpunt voor de onderwijsdirecteuren in het mbo. Verder is Rietkerk als bestuursvoorzitter eindverantwoordelijk.