De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Thecla Bodewes wordt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Zwolse Theaters

Thecla Bodewes wordt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Zwolse Theaters
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Gaston Sporre, onder meer oud-directievoorzitter bij Achmea en sportbestuurder, draagt per 1 juli het voorzitterschap van de Raad van Toezicht (RvT) van Zwolse Theaters over aan Thecla Bodewes, directeur Thecla Bodewes Shipyards. Sporre is tien jaar bestuurlijk betrokken bij Zwolse Theaters; Bodewes maakt inmiddels al een aantal jaren deel uit van de RvT.

Sporre: “Thecla heeft ruime bestuurlijk ervaring, draagt de cultuur een warm hart toe en kent de ‘looplijnen in het Zwolse’. En niet onbelangrijk, ik heb Thecla leren kennen als iemand die prettig is in de omgang en oog heeft voor de menselijke maat.” Hij blikt terug op de afgelopen tien jaar als een periode waarin, met de in gebruikneming van het nieuwe theater, het culturele landschap aan flinke wijzigingen onderhevig was. “In dat turbulente klimaat zijn we erin geslaagd om Zwolse Theaters een betekenisvolle rol te geven. Ons streven is steeds geweest om over de volle breedte het publiek in de regio Groot Zwolle te bedienen. Dit is gebeurd met vereende krachten en onder de streep steeds een positief financieel resultaat. Cultuur hoort toegankelijk te zijn voor alle lagen van de bevolking. De gemeente Zwolle kan trots zijn op wat er nu staat.”

Sporre heeft in zijn toezichthoudende periode drie directeuren meegemaakt die verschillende accenten aanbrachten in de profilering van Zwolse Theaters. “Met name de laatste directeur, Margreet Wieringa, heeft kunnen ervaren dat het spel in het cultuuraanbod de afgelopen jaren danig is veranderd. Vanuit haar achtergrond heeft zij bewezen deze spelwijze goed aan te kunnen.”