<< Ga terug

Spoeddebat: ‘Is het college nog wel in control’

Spoeddebat: ‘Is het college nog wel in control’

ZWOLLE - De raadsfracties van Swollwacht, SP en Groen-Links hebben een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de aangekondigde overschrijdingen op de zorgbudgetten en de maatregelen die het college hierop wil nemen.

Het debat wordt gehouden op vrijdag 16 maart om 20.00 uur. De drie fractie vragen zich af of het college nog wel ‘in control’ is op het gebied van de gemeentelijke zorginkomsten en zorguitgaven. Ze willen tevens weten of de maatregelen die het college nu wenst te nemen impulsief worden genomen, zonder een grondige analyse vooraf. Bovendien vragen ze zich af of deze snel genomen maatregelen niet leiden tot ongewenste/nadelige maatschappelijke situaties voor zowel cliënten als zorgverleners.

Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad in april een pakket maatregelen presenteren die de uitgaven in het sociaal domein beter in de pas laten lopen met het beschikbare budget. Het pakket omvat zowel maatregelen op korte termijn, als bijsturingen in het sociaal domein gedurende de komende jaren. De maatregelen zijn nodig om tegenvallers in uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te beperken.

Uit de meest recente, voorlopige jaarcijfers over 2017, blijkt dat er in de laatste maanden van 2017 een onverwacht sterke toestroom is geweest naar laagdrempelige, lichte vormen van begeleiding en ondersteuning in het sociaal domein. Daardoor zijn de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd zo’n zes miljoen hoger dan was begroot.

Het college meldt te streven naar zorg ‘waarbij er een goede balans is tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing’. “De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een snel en adequaat antwoord. Daarom brengt het college de komende weken op basis van een gedegen analyse in beeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om met de zorguitgaven weer binnen het budget te blijven.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Swollenaer

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement