<< Ga terug

Sluiting dreigt voor inloophuis De Bres

Sluiting dreigt voor inloophuis De Bres

BINNENSTAD – “De gemeente is niet bereid financiële zekerheid te geven voor de (nabije) toekomst van inloophuis De Bres. Daardoor dreigt na achttien jaar sluiting per 1 juli”, meldt de stichting.

Volgens haar is inloophuis De Bres een onmisbare schakel in de hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. “Dagelijks bezoeken rond de 25 mensen het inloophuis, jaarlijks zijn dit zesduizend bezoeken. Nergens anders in de stad is een plek voor inwoners die gedesillusioneerd zijn na vele mislukte hulpverleningstrajecten, die vereenzamen, die even een plek nodig hebben waar niets moet en waar je mag zijn, die zorg mijden. Door het bestaan van De Bres participeren ze toch in de Zwolse samenleving en komen ze de deur uit. Mede door de inzet van de vrijwilligers die hart hebben voor de bezoekers.”

De Bres krijgt het grootste deel van de inkomsten via collectes in kerken, particuliere giften en van samenwerkingspartner RIBWGO. Daarnaast ontvangt het inloophuis een subsidie van de gemeente Zwolle. Mede als gevolg van de teruglopende inkomsten door de financiële crisis, is De Bres al enkele jaren, in samenspraak met de gemeente, op zoek naar een oplossing voor de tekorten op de begroting. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente met incidentele subsidies bijgesprongen.

“De gewenste oplossing, een plek waar meerdere partijen samenwerken aan de ondersteuning van de meest kwetsbaren in Zwolle, is er helaas niet gekomen”, constateert de stichting. “De reden daarvoor is deels dat partijen andere keuzes hebben gemaakt. Maar doorslaggevend blijkt de onzekerheid vanwege het uitstel, door de gemeente, van de aanbesteding voor dagbesteding. Partijen kunnen geen langdurige verplichtingen aangaan als zij geen zekerheid hebben over de contractering door de gemeente.”

Het bestuur van De Bres betreurt het dat de gesprekken met de gemeente niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid. In een brief aan de gemeenteraad doet het bestuur een allerlaatste poging om het voortbestaan van De Bres veilig te stellen. “De kosten die de gemeente nu maakt per bezoek zijn 3,10 euro, in de nieuwe situatie zou dit 7,35 euro worden. Dit bedrag ligt nog steeds vele malen lager dan voor professionele dagbesteding. Bij sluiting zal voor enkele tientallen dak- en thuislozen en zwerfjongeren, sinds kort een nieuwe doelgroep van De Bres, een andere oplossing gezocht moeten worden.”

Het bestuur doet ook een oproep aan de stad. “Meld je als je een geschikt pand beschikbaar hebt in de binnenstad, voor weinig geld. Of als je de benodigde professionele coördinatie van de 25 zeer gemotiveerde vrijwilligers wilt overnemen. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, via info@debreszwolle.nl.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Swollenaer

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement