De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

PvdA houdt bijeenkomsten over duurzaamheid

PvdA houdt bijeenkomsten over duurzaamheid
Redactie: Erik-Jan Berends

DIEZERPOORT – De PvdA heeft voor dinsdag 16 mei haar eerste informatie- en discussieavond georganiseerd in een serie van bijeenkomsten over het thema ‘Naar een duurzaam Zwolle’.

Het algemene thema op de eerste avond krijgt op woensdag 24 mei een vervolg met een discussie over het onderwerp windenergie/windmolens. Hans Nooter, lid van de Provinciale Staten, die de eerste avond leidt, vertelt: “We presenteren delen uit de film ‘Power to the People’ en de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Deze laatste geeft inzicht geeft in de huidige stand van zaken in Zwolle. We hebben het idee dat we het op tal van aspecten al goed doen, maar als we kijken naar de Duurzaamheidsindex dan komen we voor vervelende verrassingen te staan. Tijdens de avond willen we met name in gesprek met elkaar over de ambities die we in Zwolle willen nastreven en de rol die iedereen hierin kan en wil vervullen: burger, ondernemer en overheid. Maar we willen ook van gedachten wisselen over de vraag hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan deelnemen? Welke maatregelen zijn daartoe nodig? Blauwvinger Energie heeft ideeën hoe duurzame energie ook toegankelijk kan worden voor mensen met lagere inkomens. En hoe staat het met de plannen van de Zwolse corporaties inzake de ‘stroomversneller’? Kunnen banken ook ‘groene leningen’ verstrekken aan eigenaar-bewoners? Hebben we behoefte aan centrale sturing op planologisch gebied. Streven we naar een situatie waarin iedere buurt/wijk zijn eigen energiebedrijf kent. Is onze ondergrondse infra in iedere wijk op andere vormen van energie berekend en welke investeringen zijn hiermee gemoeid? Wat betekenen andere vormen van energiewinning voor de werkgelegenheid. Hoe speelt het onderwijs en het bedrijfsleven hierop in? Duurzaamheid is opnieuw een centraal thema in het gemeentelijk verkiezingsprogramma van de PvdA. Het is een breed thema waarover we in de maand juli nogmaals zullen spreken." Iedereen die mee wil meedenken en praten, is welkom. De tweede avond op woensdag 24 mei gaat over een actueel Zwols thema 'Windmolens' en wordt geleid door gemeenteraadslid Jan Slijkhuis.

De bijeenkomsten worden gehouden in het regiokantoor van de PvdA aan het Diezerplein 33. Parkeren kan rondom het gebouw of in de parkeergarage bij Albert Heijn. Aan de Diezerkade is de dichtstbijzijnde bushalte (buslijn 3). De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst per mail info@pvdazwolle.nl of telefonisch bij Anneke Speelman: 06-206 05 358 ('s avonds).