De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Promise zoekt zangers voor ‘The Young Messiah’

Promise zoekt zangers voor ‘The Young Messiah’
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE-ZUID – Interkerkelijk koor Promise uit Zwolle-Zuid zoekt enthousiaste zangers en zangeressen voor het projectkoor ‘The Young Messiah’.

‘The Young Messiah’ vertelt over het leven van Jezus: Zijn verschijning op aarde, Zijn lijden, sterven en opstanding. Het projectkoor gaat 19 april van start en er wordt een eenmalige bijdrage van 25 euro gevraagd. Voor de zomervakantie wordt er zeven keer gerepeteerd. Na de zomervakantie, vanaf 6 september, is dit wekelijks. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in basisschool De Klokbeker aan de IJsselcentraleweg 65. Het optreden is op zaterdag 25 november om 20.00 uur in de Koningskerk in Zwolle-Zuid. Promise zingt dan samen met het projectkoor enkele liederen uit het eigen repertoire. Na de pauze wordt de ‘The Young Messiah’ uitgevoerd. Wie zin heeft om mee te doen, kan zich aanmelden via www.promise-zwolle.nl of bellen voor meer informatie: 06–112 20 285.