De Swollenaer

Zaterdag, 19 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Project ‘Vrouwen coachen Meiden’ blijft bestaan

Project ‘Vrouwen coachen Meiden’ blijft bestaan
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het project ‘Vrouwen coachen Meiden’ is gered. Na faillissement van Vrouwenplatform Carree wil de gemeente de succesvolle aanpak van Carree om meiden in Zwolle op weg te helpen graag in stand houden en nu onderbrengen bij Travers Welzijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de resterende subsidie van Carree (18.000 euro) te benutten voor dit jaar en voor 2021 (31.000 euro) subsidie te verlenen aan Travers Welzijn. “Lopende en nieuwe trajecten kunnen op die manier worden voortgezet. Waardevolle kennis en ervaring van de vrijwillige coaches blijft beschikbaar. Jaarlijks kunnen er vijftien nieuwe trajecten worden begonnen.”

Levenservaring

Vrouwen coachen Meiden is in 2010 begonnen vanuit Carree. Vrijwillige vrouwen met levenservaring worden gekoppeld aan meiden die het even niet makkelijk hebben. De één op één benadering maakt dat de meiden in hun gewone, eigen omgeving een luisterend oor en feedback krijgen van gemotiveerde en betrokken coaches. Zij zijn hiervoor op Windesheim opgeleid en leren tijdens intervisie ook weer van elkaar. Tijdens een wekelijkse wandeling of terrasbezoek, worden meiden gecoached om zich bijvoorbeeld beter te uiten en te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Vaak helpt ze dat weer op weg richting diploma, werk, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Preventie

De gemeente heeft het programma in 2019 goed geëvalueerd als een werkzame, preventieve interventie. Het past volgens haar prima binnen de transitie jeugdzorg, waar wordt geprobeerd om problemen laagdrempelig aan te pakken en bespreekbaar te maken vóórdat problemen verergeren en behandeling in de jeugdzorg nodig wordt. De coaches zijn vrijwillig; subsidie is nodig voor ondersteuning van de vrijwillige coaches (opleiding, coördinatie) om het project mogelijk te maken. De coördinatie verschuift nu dus van Carree naar Travers.