De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Plan windmolens Hattemerbroek kan gerealiseerd worden

Plan windmolens Hattemerbroek kan gerealiseerd worden
Redactie: Erik-Jan Berends

DEN HAAG – De bouw van vier windmolens langs de N50 bij knooppunt Hattemerbroek kan definitief doorgaan. Dat meldt de Raad van State woensdag in zijn uitspraak over de bezwaren van omwonenden en enkele natuurverenigingen. De Raad gaf pas in tweede instantie goedkeuring. De gemeente Oldebroek kreeg in april van dit jaar extra huiswerk van de Raad, omdat het bestemmingsplan voor het project onvoldoende garanties gaf voor de gevolgen voor omwonenden en de natuur.

Het aangepaste bestemmingsplan vindt wel genade bij de Raad. Alle bezwaren tegen dit aangepaste plan zijn afgewezen. De gemeente moest in het aangepaste bestemmingsplan onder meer beter regelen dat de geluidsnormen niet mogen worden overschreden. Ook moest in het aangepaste plan worden vastgelegd dat de windmolens na 25 jaar moeten worden afgebroken. De omwonenden klaagden dat aan die eisen nog steeds niet is voldaan. Maar volgens de Raad is dat wel het geval. En als blijkt dat het lawaai tot over de gemeentegrenzen heen gaat, dan kunnen de bewoners uit de gemeenten Kampen en Hattem handhaving van de geluidsnormen vragen bij de gemeente Oldebroek, aldus de Raad. Hun belangen worden voldoende beschermd.

Garantie

Verder oordeelt de Raad dat er voldoende garantie is dat de windmolens na 25 jaar weer verdwijnen. Volgens de omwonenden zou een eventuele nieuwe eigenaar van de windmolens zich niet verplicht voelen om aan die afbraakgarantie te voldoen. De gemeente heeft echter geregeld dat ook een eventuele nieuwe eigenaar vastzit aan de plicht om de molens na 25 jaar te verwijderen.

Plas

De natuurverenigingen Hattem en IJsseldelta wezen de Raad op de nabijheid van de Noorderhoekplas. Die plas vormt een onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk en ligt op nauwelijks vijftig meter afstand van de rumoerige windmolens. Maar de Raad oordeelt dat dit aanvaardbaar is. De plas ligt in de oksel van de N50 en de A28. En daar heerst al veel lawaai.