De Swollenaer

Maandag, 6 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Ontwikkelaars en corporaties maken verkenning voor de Kamperpoort

Ontwikkelaars en corporaties maken verkenning voor de Kamperpoort
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE –De Kamperpoort in Zwolle wordt de komende jaren een energieke wijk. Tenminste, als het aan bewoners, ondernemers en zes initiatiefnemers die nauw betrokken zijn bij het gebied, ligt.

Het afgelopen jaar stelden zij een compleet toekomstbeeld samen voor de wijk in 2030, waarin wonen, werken en leven met elkaar zijn verbonden. Het eindresultaat is dinsdag in de digitale bijeenkomst Panorama Kamperpoort gedeeld met de bewoners en overige belangstellenden.

Waarde
De zes initiatiefnemers melden allen een grote verbondenheid te hebben met de Kamperpoort. Woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ hebben al jarenlang sociale huurwoningen in de wijk. Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development), Nijhuis Bouw en DLH bouwden al op veel plekken in de wijk nieuwe woningen. Zij zeggen het van waarde te vinden dat de Kamperpoort zich in de toekomst verder ontwikkelt tot een wijk waar mensen prettig wonen, werken en samenkomen. Zij sloegen daarom de handen ineen om een toekomstbeeld te schetsen voor de wijk met haar rijke historie.

Bewoners
Onder begeleiding van bureau Ruimtevolk is onderzoek gedaan naar de historie van de Kamperpoort en zijn de kenmerkende elementen van de wijk in kaart gebracht. Ook is de lokale kennis van een selecte maar diverse groep bewoners en organisaties opgenomen in de toekomstschets. Bij de samenstelling van deze groep bewoners en organisaties hebben de initiatiefnemers hun aandacht gericht op een diverse vertegenwoordiging, zoals bewoners met familiewortels in de wijk en mensen die er pas enkele jaren wonen of er in de (nabije) toekomst komen wonen, jonge Kamperpoorters en oudere, enkele ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de wijk.

Scenario’s

Van de drie mogelijke scenario's voor de toekomst van de Kamperpoort is volgens de initiatiefnemers gezamenlijk gekozen voor het scenario ‘Energieke wijk'. Elementen die hierbij belangrijk worden gevonden zijn: de aandacht voor duurzaamheid, klimaat en groen, aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen, een dynamische mix van wonen en werken, een gezonde leefomgeving en aandacht voor de sociale binding vanuit een herkenbaar DNA van de wijk.

Bouwstenen
Om het toekomstverhaal concreet te maken, zijn gouden regels geformuleerd; bouwstenen die de toekomstige Kamperpoort onmiskenbaar karakteristeren en waar iedereen zich aan ‘dient' te houden bij de verdere ontwikkeling van de wijk. De 10+ 1 gouden regels zijn te verdelen in drie dragers: groen en gezond, vormgeven aan de lappendeken (diversiteit) en ontmoeten en verbinden. De initiatiefnemers, bewoners en ondernemers zien de Kamperpoort in 2030 als een wijk die niet meer los te denken is van de binnenstad van Zwolle. Het resultaat moet een groene, energie neutrale en klimaatbestendige wijk zijn die aansluit op het centrum van de stad.

Verbinding

De energieke wijk moet dan worden gekenmerkt door een aantrekkelijke leefomgeving waar zowel de oorspronkelijke bewoners als de nieuwkomers met plezier wonen. Bewoners en werkenden in de Kamperpoort geven aan dat vooral ook de sociale binding van belang is. Er is behoefte aan veel mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding in de wijk.

Resultaten
Deze verkenning is nog geen blauwdruk van hoe de Kamperpoort zich in de toekomst zal ontwikkelen, schrijven de initiatiefnemers. “De resultaten van de toekomstschets Panorama Kamperpoort zijn afgelopen week aangeboden aan wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle. De gemeente geeft aan blij te zijn met het initiatief om na te denken over de toekomst, en ziet het panorama als informatie om de gemeentelijke plannen voor de Kamperpoort, samen met bewoners en ondernemers, verder te gaan realiseren.”