De Swollenaer

Zaterdag, 15 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Neerslag zorgt voor verlichting droogte

Neerslag zorgt voor verlichting droogte
Redactie: Enrico Kolk

REGIO – De neerslag van de de afgelopen weken heeft in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verdere verlichting gegeven. De verlichting is echter verspreid. In het oosten van het gebied is er meer neerslag gevallen ten opzichte van het westen van het gebied. Het waterschap blijft alert.

Het neerslagtekort is nog steeds hoog voor de tijd van het jaar. Het waterschap kan voorlopig nog voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. De grondwaterstanden zijn gedeeltelijk bijgetrokken en variëren van normaal tot (erg) laag voor de tijd van het jaar in het grootste gedeelte van het WDODelta-gebied. De verschillen zijn een gevolg van de spreiding in de neerslag.

Er kan nu voldoende water worden aangevoerd om aan de watervraag te voldoen.Door de (periodiek) warme temperaturen ontstaat er in veel watergangen hergroei aan de slootkanten. Om goede doorstroming van aanvoergebieden te behouden maait het waterschap op sommige plekken een extra keer. WDODelta blijft in de komende periode gericht op het vasthouden van water in het systeem.

De waterkwaliteit van de officiële zwemplassen binnen het waterschapsgebied is momenteel goed. Het waterschap blijft dit controleren, omdat de weersomstandigheden hierop veel invloed hebben. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemwateren staat op www.zwemwater.nl.