De Swollenaer

Zondag, 9 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Luttekestraat moet na herinrichting ‘beter vindbaar’ worden

Luttekestraat moet na herinrichting ‘beter vindbaar’ worden
Foto: Gemeente Zwolle
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Ondernemers en de gemeente Zwolle hebben samen een plan opgesteld om de omgeving van de Lutttekestraat te verbeteren. Het plan bestaat onder meer uit het herinrichten van de winkelstraat en omgeving en de oprichting van de stichting ‘Museumkwartier’.

“Enige tijd geleden spraken ondernemers in de Luttekestraat hun zorgen uit over de afname van het bezoekersaantal”, meldt de gemeente Zwolle. “Een onderzoek bevestigde deze zorgen. Er werd een eerste inloopavond voor ondernemers, bewoners en pandeigenaren georganiseerd. Een aantal van de deelnemers is vervolgens samen met de gemeente aan de slag gegaan met een actieplan.” De gemeenteraad stelde hiervoor 40.000 euro beschikbaar. “Als de plannen worden goedgekeurd, is er ook geld beschikbaar voor de aanpassingen in de openbare ruimte”, beloofde wethouder René de Heer. “Hiermee krijgt dit gebied echt een aantrekkelijker uitstraling. Goed voor ondernemers, bezoekers en inwoners.”

Profiel
Een goede routing naar de Luttekestraat is volgens beide partijen belangrijk, net als een herkenbaar en onderscheidend profiel voor de straat en het omliggende gebied. Ook vinden ze dat dit deel van de binnenstad beter vindbaar moet zijn in de stad én in de media. Tot slot willen ondernemers en gemeente graag dat bezoekers langer gaan verblijven in de Luttekestraat en de omgeving ervan.

Museumkwartier

Ondernemers in het gebied richten nu de stichting Museumkwartier op. Ondernemers van de Luttekestraat, Blijmarkt, Papenstraat en het Grote Kerkplein worden uitgenodigd om hiervan lid te worden. Doel van de stichting is om de profilering, vindbaarheid in media en aantrekkelijkheid te verbeteren. De stichting gaat onder meer een website bouwen en gezamenlijke activiteiten organiseren.

Herinrichting

Ruimtelijke ingrepen in de Luttekestraat, Korte Luttekestraat, Blijmarkt, Papenstraat en Papendwarsstraat zijn volgens de gemeente nodig om bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting. Om het verblijf in het gebied te verlengen, krijgen terrassen meer ruimte. Het is de bedoeling om zo de verschillende terrasruimtes op de Grote Markt en het Grote Kerkplein met elkaar te verbinden. Het idee is dat daarbij bijvoorbeeld eenheid in de straatstenen kan helpen. Door de parkeerplaatsen aan de Blijmarkt te vervangen door een laad-/losstrook, ontstaat ruimte voor een breder trottoir, waardoor ook de looproute vanuit bijvoorbeeld museum de Fundatie met de Luttekestraat wordt verbeterd. Met de ontwikkeling van De Blijde (voormalige X-Ray) met daarin woningen en winkelruimtes worden ook hier aanpassingen gedaan.

Planning
Bij de herinrichtingswerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de winkeliers en horecaondernemers. Het streven is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2021 klaar zijn. Het college legt het plan nu voor aan de raad.