<< Ga terug

Luchtvaartminister ontwijkt vragen van Tweede Kamerleden over Lelystad Airport

Luchtvaartminister ontwijkt vragen van Tweede Kamerleden over Lelystad Airport
Foto: (Hugo de Vries / Rijksoverheid)

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat (foto: Hugo de Vries / Rijksoverheid)

BINNENLAND -Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft zich woensdagmiddag tijdens het luchtvaartdebat de boosheid op de hals gehaald van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Zij ging niet in op het concept-besluit vanuit Brussel. De Europese goedkeuring voor de VerkeersVerdelingsRegeling (VVR) is nog niet definitief en tot die tijd heeft het volgens de minister geen enkele zin om erover van gedachten te wisselen. Daarmee gaat ze ook voorbij aan de duidelijke en herhaalde oproep vanuit de Kamer; geen autonome groei op Lelystad Airport. "Eerst moeten we concreet zien te krijgen wat er mogelijk is." Dat schrijft Oscar Siep op de website van RTV Oost.

De Tweede Kamerleden ergerden zich aan de antwoorden van de minister. Volgens Van Raan (PvdD) vertelde de minister regelmatig feitelijke onjuistheden. Omdat de Kamerleden de minister slechts twee keer mogen interrumperen, besloot hij al snel om zich stil te houden. Ook Kamerlid Corrie van Brenk van 50+ vroeg zich hardop af wat ze daar deed. "Ik stel heldere vragen en ik wil gewoon antwoord." Ook zij vond geen gehoor bij de minister.

Zelfs na herhaalde verzoeken wilde de minister niet ingaan op de inhoudelijke materie achter de VVR. "Het gaat te ver om nu al diep in een discussie te duiken." Die reactie leverde hoongelach op vanuit de Kamer en ook vanuit de zaal. "Dat is toch waar we hier voor zitten?", stelde SP-Kamerlid Cem Lacin.
Ten aanzien van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport werden er al eerder vragen aan de minister gesteld. Inmiddels is er sprake van een kleine wijziging, waardoor toestellen vanaf Wezep sneller kunnen klimmen in het luchtruim. Volgens de minister komt er met de herindeling van het luchtruim in 2023 ook een einde aan de laagvliegroutes.

Het kabinet heeft volgens Van Nieuwenhuizen grote ambitie om de lucht schoner te maken via het schone-lucht-akkoord. Ze weet van de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van Nieuwenhuizen wil niet vooruitlopen op die bevindingen, vooral ook omdat nog niet duidelijk is wat voor de volksgezondheid de lange termijn effecten zullen zijn van de ultrafijnstof-uitstoot. Wel heeft de minister het RIVM gevraagd een lange termijn-actieplan te maken, hoe er moet worden omgegaan met (ultra)fijnstof.
In een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kreeg de Rijksoverheid stevige kritiek op het waarborgen van de veiligheid, met name rondom Schiphol. De Onderzoeksraad deed ook aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren.

Verschillende Kamerleden willen dat de minister hierin actie onderneemt en vroegen woensdagmiddag tijdens het debat waarom dat nog niet was gebeurd. Van Nieuwenhuizen: "Veiligheid staat op prioriteitenlijst 1, 2 en 3. Die noodzaak staat buiten kijf. Dat kunnen we pas goed regelen in de nieuwe Luchtvaartnota. Maar de tussenliggende periode zou je kunnen overbruggen met kleine stapjes groei."
Van Nieuwenhuizen zei dat vliegen over korte afstanden inmiddels op de Europese agenda staat. Uit het oogpunt van duurzaamheid is zij voorstander om de trein meer te promoten. Dit zei ze in reactie op het nieuws dat vakantievlieger Tui dinsdag liet weten dat de touroperator niet langer wil vliegen tussen Amsterdam en Parijs. De maatschappij wil daarmee bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Wanneer het volgende overleg plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Pas dan worden de ministeriële antwoorden op de 181 Kamervragen verwacht. Wellicht is er dan ook meer bekend over de goedkeuring uit Brussel.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo