De Swollenaer

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Kronos Solar neemt initiatief voor zonnepark nabij de IJsselcentrale

Kronos Solar neemt initiatief voor zonnepark nabij de IJsselcentrale
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE-ZUID - Kronos Solar wil, nabij de IJsselcentrale, ten zuiden van de Jan van Arkelweg, tussen de spoorlijn en de Wijheseweg Zwolle/Harculo, een zonnepark aanleggen. Het beoogde park wordt vijftien hectare groot.

De afmetingen zijn ongeveer 600 x 250 meter. Kronos Solar dient daarvoor een dezer dagen een aanvraag in voor een vergunning. Het park krijgt 57.000 zonnepanelen en wekt tien miljoen kWh elektriciteit op, genoeg voor 3.000 tot 3.500 huishoudens. Daarmee draagt dit park naar verwachting voor circa drie procent bij aan de doelstelling voor 2025 en 0,7 procent aan het totale verwachte Zwolse energieverbruik in 2025. En dat is ongeveer net zoveel als de gemeente Zwolle momenteel gebruikt voor al haar gebouwen, openbare verlichting en overig.

Kronos Solar heeft een afspraak met de grondeigenaar. Met de direct omwonenden van de locatie heeft al overleg plaatsgevonden. In overleg met de gemeente Zwolle zijn voorstudies gedaan. Zo is er gekeken naar ecologie en de landschappelijke inpassing. Ook is er een ontwerptekening van de inrichting van het park. In principe worden de zonnepanelen niet hoger dan 2.28 meter vanaf de grond. Achter een afschermende haag wordt het park vanaf de Wijheseweg en Jan van Arkelweg nagenoeg onzichtbaar. De spoorlijn ontneemt het zicht vanuit Harculo. Het is de bedoeling dat het park tijdelijk is, voor een periode van maximaal 25 jaar.

De gemeente Zwolle heeft de doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst te verhogen om minder afhankelijk te worden van fossiele energie. Ook wil de gemeente een bijdrage leveren om het effect van CO2 op het klimaat te beperken door meer duurzame energie op te wekken. Dat kan op verschillende manieren. De gemeente heeft gekozen om onder andere de mogelijkheden van zonne-energie te gebruiken. Kronos Solar heeft een plan ontwikkeld dat zou kunnen passen in de ambities van de gemeente Zwolle. Het geplande zonnepark levert een bijdrage aan het verduurzamen van de gemeente.

Het is een aanvraag voor een zonnepark, een grootschalige voorziening voor duurzame opwek van energie. Daarvoor gelden de richtlijnen uit de gemeentelijke Energiegids. Deze gids geeft houvast bij het afwegen van plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Bij initiatieven voor grootschalige duurzame energie is het volgens de gemeente belangrijk dat er een goede balans is tussen doelbereik, ruimte voor ontwikkeling en zorg voor de omgeving. En dat er goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, als het gaat om informatie en communicatie over een nieuw initiatief.

Kronos Solar heeft voor geïnteresseerden een inloopbijeenkomst georganiseerd op dinsdag 15 mei 2018 van 18.30 tot 20.30 uur in het dorpshuis in Windesheim. Vertegenwoordigers van Kronos Solar en de gemeente Zwolle zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden Meer informatie over het zonnepark is te vinden op www.zonnepark-weekhorst-zwolle.nl.

Kronos Solar ontwikkelt en beheert sinds 2009 vanuit het hoofdkantoor in München, Duitsland, in meer dan acht landen zonneparkprojecten. De onderneming bouwt zonneparken, maar blijft ook eigenaar. Daardoor kan ze ook afspraken maken over het beheer van het park en over deelname van bewoners via een lokale energie coöperatie.

De gemeente publiceert op 25 april de vergunningaanvraag op www.overheid.nl. Over de verstrekking van de vergunning neemt het gemeentebestuur pas een definitief besluit na de gebruikelijke inspraak en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dat besluit wordt vermoedelijk in september 2018 genomen.