De Swollenaer

Donderdag, 28 mei 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Krasse Knarren in Zwolle kunnen definitief gaan bouwen

Krasse Knarren in Zwolle kunnen definitief gaan bouwen
Redactie: Erik-Jan Berends

AA-LANDEN - De start van de bouw van het eerste Knarrenhof in Nederland begint in Zwolle in april 2017 op de locatie van het voormalige Aa-bad. Dat maken initiatiefnemers Peter Prak en Liedeke Reitsma in een persbericht bekend..

“Na vijf jaar zoeken naar locaties, onderhandelen daarover, het ontwikkelen van woningen en groepsprocessen, het informeren van de buurt, het bijstellen van het bestemmingsplan, het zo goed mogelijk aanpassen van het plan aan de opmerkingen in de buurt is het nu eindelijk definitief”, meldt het duo opgelucht. “De 67 aankomende bewoners in de leeftijd van 45 tot 90 jaar en de ondersteunende Stichting Knarrenhof Nederland en Wooncoöperatie Knarrenhof Nederland zijn hier ultiem blij mee. Knarrenhof gaat dooorrRRR.”

In 2011 is een aantal Zwollenaren met woon- en leefervaring begonnen om een hofje te ontwikkelen waar ze zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk hun derde levenshelft kunnen slijten. Prak: “Hier is niet ‘opbrengsmaximalisatie’ van een ontwikkelaar de leidraad, maar het ontwikkelen van een gemeenschap met gelijkgestemde mensen, het maken van een plan gericht op privacy en onderlinge hulp en ontmoeting, en dit alles gehuisvest in een levensloopbestendige woning. In dit project is ‘noaberschap’ en toekomstbestendigheid het de leidraad.”

De leden hebben zich verenigd in de CPO vereniging Knarrenhof Zwolle. De Stichting Knarrenhof Nederland zorgt voor de professionele begeleiding in ontwerp, ontwikkeling, onderhandeling, juridische borging en bovenal groepsdynamica. Zij richten zich op haalbaarheid voor meerderheidsstandpunten met een totaal nieuwe manier van ontwikkelen. Trekker van Knarrenhof Zwolle Peter Prak noemt zichzelf dan ook wel ‘zachtgoed-ontwikkelaar’, stenen zijn bijzaak. “Het vinden van een locatie waar we ‘los mochten’ was veel moeilijker dan om geïnteresseerden te vinden. Op een bepaald moment hadden we meer dan driehonderd betalende leden. Momenteel, na vijf jaar, hebben we nog steeds 233 leden.

Van de 48 woningen zijn er 14 (30 procent) voor sociale huur, afgenomen door woningbouwcorporatie deltaWonen. Trebbe Wonen gaat de hofjes bouwen. “Deze partij is in een meervoudig onderhandse aanbesteding geselecteerd. In Zwolle heeft uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders ons exclusiviteit op de locatie toegezegd, mits we een commerciële prijs betalen. Dat is gelukt. We zijn daarin geholpen door de Provincie Overijssel die ons steunde met raad en daad en een CPO-subsidie”, aldus Prak.

De woningen zijn voorbereid op de toekomst. Prak: “De vereniging Eigen Huis schreef over onze woningen dat je er tot je 113e zelfstandig in kunt blijven wonen. Ook worden wij als

maatschappelijke organisatie aanbevolen door de Consumentenbond, het KennisCentrum Wonen en Zorg (KCWZ) en we kregen positieve aandacht van onder meer het blad Zorgvisie, KRO-NCRV de Monitor en Omroep Max.

Momenteel heeft Knarrenhof bijna drieduizend deelnemers in Nederland in meer dan zestig

gemeenten. In elf gemeenten is de stichting met projecten bezig. “We beginnen overal

waar groepen mensen ons dat vragen. Als landelijke belangenbehartiger voor

onafhankelijk en toekomstvast leven en wonen (in die volgorde) krijgen we steeds

meer steun”, besluit Prak.