De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Kerken als Podium hervat concertserie

Kerken als Podium hervat concertserie
Foto: Pedro Sluiter
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD - Zaterdagmiddagmuziek, onder auspiciën van Kerken als Podium Zwolle, begint weer.

Het eerste concert is op 6 oktober in de O.L.V. basiliek (Peperbuskerk) aan de Ossenmarkt. Dan zingt de Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg Middeleeuwse Gregoriaanse gezangen. De concerten beginnen op een vaste tijd: 15.30 uur; de duur is ongeveer 45 minuten en de toegang gratis. Wel is er een collecte aan de uitgang.

Naast in de O.L.V. basiliek verzorgt Kerken als Podium Zwolle ook concerten in de Doopsgezinde Kerk aan de Wolweverstraat, de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Koestraat en in de Plantagekerk aan de Ter Pelkwijkstraat. Zie voor meer informatie www.kerkenalspodium.nl.