De Swollenaer

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

KBO EN PCOB trekken samen op en willen vooral ouderen bij elkaar brengen

KBO EN PCOB trekken samen op en willen vooral ouderen bij elkaar brengen
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

(door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE – “Toen ik in 2011 begon met activiteiten organiseren bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), zei ik: ‘zeker geen bingo!’. We zijn niet meer de ouderen van vroeger; we kunnen nog zoveel en willen graag actief blijven”, stelt huidig voorzitter Anneke Siemerink. De organisatie is vorig jaar landelijk gefuseerd met de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), maar in Zwolle trekken beiden seniorenorganisaties al vier jaar samen op.

“En dat gaat hartstikke goed”, stelt Siemerink tevreden vast. “Vanuit de landelijke organisatie ontvangen we dezelfde informatie. We hebben echter nog ieder een eigen bestuur, maar activiteiten organiseren we vooral samen, behalve Kerst.” Landelijk heeft de KBO meer dan 250.000 leden en de PCOB iets minder dan 100.000. De leden worden sinds augustus via een gezamenlijk magazine geïnformeerd.

Afkomstig uit de ouderenzorg wilde Siemerink zich op zestigjarige leeftijd graag gaan inzetten voor de doelgroep. “Uit deze ervaring weet ik dat senioren nog zoveel kunnen, maar vaak niet in de gelegenheid zijn om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk of zich bij een club aan te sluiten. Ik vind het belangrijk dat we onze stem laten horen en duidelijk maken dat we er nog helemaal bij horen.” De Zwolse afdeling heeft nu elke maand activiteiten, waaronder ontspanning, zingeving, cursussen en reizen. “We hebben bijvoorbeeld al tien jaar een kunstcommissie. Die heeft een cursus, waar nu weer zestig personen aan deelnemen. Het loopt als een tierelier.”

Waar vooral ouderen die zelfstandig wonen naar de activiteiten komen, zijn die ook nadrukkelijk opengesteld voor senioren uit woonzorgcentra. “We zijn er ook om eenzaamheid te voorkomen”, vervolgt de voorzitter. “Onlangs hadden we een Franse avond en je ziet dan hoe blij de mensen zijn. Er zijn leuke ontmoetingen en bezoekers doen contacten op. Mensen bij elkaar brengen, is ons motto; daar doen we het voor. Omzien naar elkaar vinden we heel belangrijk. Het zou ook mooi zijn als mensen bijvoorbeeld een buurvrouw of kennis eens mee zouden vragen voor een activiteit.”

Zelfstandig blijven, zelfredzaamheid en saamhorigheid vormen volgens haar de kern van de activiteiten. “We zien dat ouderen langer thuis blijven wonen. Alleen als iemand komt en ze meevraagt, gaan ze uit. Verder hebben we ook aandacht voor armoede. We zien mensen waarvoor de activiteiten door anderen worden betaald. Via onze publicaties en bijeenkomsten proberen we naar elkaar om te zien.”

De belangenbehartiging, die met de samenvoeging van de twee bonden sterker wordt, gebeurt landelijk en de afdelingen worden daarvoor aangestuurd. ”De onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn heel divers”, legt Siemerink uit. “Het gaat over zorg, welzijn, wonen, vervoer, dienstverlening, digitalisering, veilig in en om huis, valpreventie, meer bewegen of de schrijnende ouderenmishandeling. In elke provincie zijn specialisten beschikbaar om andere leden daarover te informeren.”

De bonden mengen zich ook in de plaatselijke politiek. Siemerink: “We hebben een brief gestuurd naar alle lokale politieke partijen voor een verkiezingsbijeenkomst op 7 maart. Dan willen we met ze praten over hun ouderenbeleid. We moeten vinger aan de pols houden, van ons laten horen en duidelijk maken dat we nog actief deelnemen aan de maatschappij.”

De bonden verwelkomen graag nieuwe leden vanaf 55 jaar. “De stem van ‘jonge ouderen’ is heel belangrijk”, vindt de voorzitter. “Die kunnen nu nog goed een netwerk opbouwen, waarvan we later profijt hebben. En van onze leden krijgen we vaak terug dat ze het fijn vinden weer ergens bij te horen.”

Wie interesse heeft om lid te worden van één van de bonden kan telefonisch contact opnemen met Anneke Siemerink: 06-516 41 091 of per mail: gja.siemerink@kpnmail.nl. Meer informatie over de KBO afdeling Zwolle, dat als motto heeft ‘Ouderen hoog in het vaandel. Met elkaar, voor elkaar’, is te vinden op www.kbooverijssel.nl bij afdeling Zwolle.