De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Jij & De Wijk zoekt verhalen over de Aa-landen

Jij & De Wijk zoekt verhalen over de Aa-landenJij & De Wijk zoekt verhalen over de Aa-landen
Redactie: Erik-Jan Berends

AA-LANDEN - De projectgroep ‘Jij en De Wijk’ zoekt persoonlijke herinneringen en verhalen van mensen over de Aa-landen. De verhalen worden uiteindelijk onderdeel van een serie erfgoedlessen die de komende maanden voor de Aa-landen wordt ontwikkeld.

“Heeft u de bouw van de wijk de Aa-landen meegemaakt? Of heeft u een herinnering aan de vuilnisbelt op Westerveld? Deel dan nu uw verhaal”, roept de projectgroep mensen op. ‘Jij & De Wijk’ is het nieuwe project dat van start gaat voor de basisschoolleerlingen in de Aa-landen. Leerlingen leren daarin meer over erfgoed en de geschiedenis van hun wijk aan de hand van gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Ze gaan op zoek naar sporen uit het verleden en maken daarbij gebruik van allerlei middelen, zoals historische voorwerpen en schilderijen, om de geschiedenis van hun wijk tot leven te wekken. Dit erfgoededucatieproject moet leerlingen bewust maken over welke invloed het verleden heeft op de plek waar zij nu wonen en wat dat zegt over het heden.

Basis

De basis voor het project ‘Jij & De Wijk’ is gelegd in het kunst- en natuurproject ‘Alles Stroomt’ uit 2019. Ruim duizend leerlingen uit de Aa-landen maakten met kunst- en natuureducatie kunstwerken over hun eigen ‘kijk op de wijk’. Deze werken werden op verschillende openbare locaties tentoongesteld in mei 2019. ‘Jij & De Wijk’ begint eerst in de Aa-landen en krijgt in de aankomende jaren een vervolg in de wijken Dieze en Centrum. Dit project is een initiatief van Het Oversticht, Allemaal Zwolle, Stadkamer, ZoGemaakt en ErUit en wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en het Fonds voor Amateurkunst.

Herinneringen

Het toekomstplan is om het project ‘Jij & De Wijk’ ook uit te breiden naar andere wijken en gemeenten. De projectgroep van Jij & de Wijk zoekt nu naar persoonlijke herinneringen en verhalen van (oud) wijkbewoners en is met name op zoek naar verhalen over de opbouw van de wijk Aa-landen van mensen die de beginperiode van de wijk hebben meegemaakt en/of zelf hebben meegeholpen aan de bouw ervan. Ook vraagt ze herinneringen aan de vuilnisbelt op Westerveld. De projectgroep zoekt de (nazaten van) de boer die vroeger zijn varkens op Westerveld liet lopen en mensen die vroeger wel eens ‘stiekem’ een kijkje zijn gaan nemen op de vuilnisbelt of juist een reden hadden om er te komen

Metaaldetector

Zeer welkom zijn ook ervaringen van mensen die wel eens met een metaaldetector op pad zijn gegaan in de Aa-landen en bijzondere vondst hebben gedaan. Ook andere verhalen, oude foto’s en brieven over de wijk zijn uiteraard welkom. Wie de projectgroep kan helpen kan zij of haar verhaal en/of herinnering tot 10 juni 2020 mailen naar Bernadet van der Veen via info@wijzijneruit.nl. De inzenders ontvangen dan automatisch meer informatie over het project en wat er precies met hun verhalen wordt gedaan.