De Swollenaer

Dinsdag, 22 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Jeffrey Satoor de Rootas verlaat de Zwolse gemeenteraad na ‘fout’

Jeffrey Satoor de Rootas verlaat de Zwolse gemeenteraad na ‘fout’
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Jeffrey Satoor de Rootas, lid van de fractie van Swollwacht, neemt met onmiddellijke ingang ontslag als raadslid van de gemeente Zwolle. “Reden hiervoor is dat ik een fout heb gemaakt en daardoor het vertrouwen van mijn fractie ernstig heb geschaad”, schrijft hij in zijn verklaring.

“Ik ben een mens en maak fouten, dat gebeurt overal. Dat wil niet zeggen dat ik me hiermee wil vrijpleiten. Ik had gewoon beter moeten weten. Sinds 2018 beheerde ik als penningmeester van de fractie de fractievergoeding die is bedoeld voor zaken ter ondersteuning van de fractie. Enkele werkzaamheden voor die ondersteuning heb ik uitbesteed en uitbetaald aan mensen uit mijn eigen omgeving die in financiële moeilijkheden zaten en soms zonder dat hier een dienst tegenover stond.”

Spijt

Volgens Satoor de Rootas gaat het daarbij om een totaalbedrag van circa 1200 euro. “Dit bedrag heb ik reeds overgemaakt aan de fractie. Ik heb dit niet voor eigen gewin gedaan, maar het is niet correct en niet goed te praten. Ik neem hiervoor ook de volledige verantwoordelijkheid. Ik kan niet goed verklaren hoe ik hiertoe gekomen ben, maar kan het helaas niet terugdraaien. Ik begrijp ten volle dat ik de partij hiermee groot onrecht heb aangedaan en leg daarom dan ook direct mijn raadslidmaatschap neer. Ik wil mijn spijt betuigen en betreur het ten zeerste dat dit is gebeurd. Vanuit deze plek wil ik oprecht mijn excuses aanbieden aan de fractie van Swollwacht, de voltallige gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de Griffie.”

"Jeffrey Satoor de Rootas, tot voor kort vice fractievoorzitter en penningmeester van de fractie Swollwacht, heeft in zijn functie als penningmeester van de fractie de integriteitscode voor gemeenteraadsleden met voeten getreden", reageert fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp. "Als fractie zijn wij overvallen en geschokt door deze constatering. Wij nemen als fractie uitdrukkelijk afstand van deze handelwijze en wij hebben hiervan direct melding gedaan bij de raadsgriffier en de voorzitter van de gemeenteraad. De ten onrechte bestede gelden zijn inmiddels terugbetaald."