De Swollenaer

Zaterdag, 28 maart 2020

Al het nieuws uit Zwolle en omstreken

Jaarlijkse processie bij de Peperbuskerk

Jaarlijkse processie bij de Peperbuskerk
Foto: pedro sluiter
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD - Evenals voorgaande jaren is er op dinsdag 15 augustus een processie bij de OLV Basiliek (Peperbuskerk) aan de Ossenmarkt.

Deze rondgang om de kerk wordt gehouden ter ere van het vieren van het feest van Maria Tenhemelopneming en wordt muzikaal ondersteund door de koren van de kerk. De start is om 18.50 uur. Na afloop van deze processie is er in de feestelijk versierde Basiliek een eucharistieviering om 19.00 uur. Iedereen is welkom.