De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Het Zwolse fonds De Gasthuizen jubileert: zorg voor senioren in een modern jasje

Het Zwolse fonds De Gasthuizen jubileert: zorg voor senioren in een modern jasje
Foto: Eva Posthuma
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het Zwolse fonds De Gasthuizen viert dit jaar het tienjarig jubileum. Albert Oosterveld, voorzitter van de Zwolse stichting, blikt terug op de afgelopen tien jaar, waarin maar liefst 340 initiatieven voor senioren een financiële bijdrage van De Gasthuizen kregen.

De Gasthuizen biedt financiële bijdragen aan initiatieven voor senioren in Zwolle. Verenigingen, clubs en andere groepsverbanden met ideeën om het welzijn van senioren te bevorderen, kunnen bij deze Zwolse stichting een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor een uitstapje of voor materiaal dat nodig is voor activiteiten. “Deze steun is in het leven geroepen om iets extra’s te doen voor senioren, iets waarvoor binnen de betreffende organisatie geen geld beschikbaar is”, zegt Oosterveld. “Er is veel behoefte aan financiën. Door de jaren heen zijn er al vele bijzondere ideeën gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van een afdeling in een woonzorgcentrum met meubels van vroeger, speciaal voor mensen met dementie. Of aan een wandeltocht langs ‘spookhuizen’ met historie in Zwolle. De aanvragen kwamen uit allerlei hoeken. Van buurtbewoners die iets voor senioren willen organiseren tot professionele organisaties die zelf niet de financiële middelen hebben om hun plannen voor senioren waar te maken. In totaal hielp De Gasthuizen al 340 initiatieven.”

De filosofie borduurt voort op het oorspronkelijke doel van de stichting, die tientallen decennia geleden werd opgericht. Oosterveld blikt terug: “De zorg voor en opvang van vreemden, zieken, zwervers en senioren lag vanaf de middeleeuwen bij gasthuizen. In Zwolle waren de bekendste het Binnen- en Buitengasthuis, oorspronkelijk het Heilige-Geestgasthuis en het Gasthuis Ten Heilig Cruce genoemd. Door de eeuwen heen richtten de gasthuizen zich steeds meer op bejaarden. De bewoners kregen gratis huisvesting en een financiële bijdrage, vergelijkbaar met wat we tegenwoordig kennen als een pensioen.”

Na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste stap naar het verhuren van bejaardenwoningen gezet. De gasthuizen, die deels afhankelijk waren van giften en schenkingen, kampten namelijk met financiële tekorten. De bewoners gingen daarom een gulden per week betalen. “In 1982 kreeg deze particuliere huisvesting voor senioren vorm in Stichting De Gasthuizen”, vertelt Oosterveld verder. “Ruim een kwart eeuw later, in 2008, verkocht Stichting De Gasthuizen de 82 bejaardenwoningen aan Woningstichting Openbaar Belang. De jaarlijkse rente over het vrijgekomen kapitaal wordt tegenwoordig gebruikt als financiële steun voor initiatieven voor senioren in Zwolle. Onder de naam De Gasthuizen blijft de stichting dus zorgen voor het welzijn van senioren, zij het in een moderne vorm.” In het jubileumjaar 2019 pakt De Gasthuizen extra uit. Wie iets goeds doet voor Zwolse senioren, maakt kans op de ‘Jubileumjubel’, 10.000 euro bestedingsruimte. Het bestuur van De Gasthuizen reikt dit grote bedrag uit bij wijze van hoge uitzondering.

“Het is feest dit jaar en wie jarig is trakteert. We hopen dat het de creativiteit van mensen die iets organiseren voor Zwolse senioren stimuleert. Speeddaten voor 55-plussers, wadlopen voor ouderen, rocknummers spelen in een woonzorgcentrum; met dit bedrag kun je dromen in vervulling laten gaan. Ons doel? Zwolse senioren laten jubelen”, besluit Oosterveld.

Kijk op www.degasthuizen.nl hoe een initiatief kans maakt op de ’Jubileumjubel’, oftewel 10.000 euro bestedingsruimte.