De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Het Hervormd Weeshuis schenkt ruim 39.000 euro voor Zwolse jongerenprojecten

Het Hervormd Weeshuis schenkt ruim 39.000 euro voor Zwolse jongerenprojecten
Foto: Eigen foto
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tijdens de derde ronde van dit jaar besloten vijftien Zwolse jongerenprojecten een financieel steuntje in de rug te geven.

De giften zijn bestemd voor projecten waarbij het de initiatiefnemers op eigen kracht en met inzet van vrijwilligers en acties net niet lukt om de financiering rond te krijgen. De volgende aanvragers kunnen op financiële steun rekenen: Stichting Present voor ‘Klets & Koek’ voor Eritrese moeders en hun kinderen; Stichting Weekje Weg voor de vakantie voor kinderen uit economisch kansarme gezinnen; Single SuperMom voor de training van (jonge) alleenstaande moeders; Stichting Travers Welzijn voor het jeugdtherapieprogramma Vuurkracht en Jeugdland Diezerpoort; Wijkstichting Stadshagen Totaal voor nieuw gereedschap/materiaal voor Huttendorp en een spantent voor het Stadshagenfestival; Stichting SportService Zwolle voor het talentprogramma ‘Modern besturen’; Hockey Club Zwolle voor de aanleg van een nieuw speelveld voor jongeren; Schermvereniging Valiant voor de aanschaf van elektrische schermuitrustingen; Student Artiest Muziek van Deltion voor een buitengewoon afstudeerconcert; Meisje van tien jaar met PDD-NOS voor paardrijlessen bij ‘t Hoefijzer;

Stichting Dubbelgreep voor ‘Kerst speel je samen 2019’; Carnavalsvereniging de Gleuvenskoevers voor nieuwe kostuums voor de dansgroep; Stichting Blauwvinger Producties voor het jeugdprogramma tijdens het Stadsfestival 2019.

Iedereen die een mooi project voor jeugd heeft, maar het net niet lukt om de financiën rond te krijgen, kan eerst een snelle check doen op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om te zien of ze in aanmerking komen voor een bijdrage. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 16 september 2019.

Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van deze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden.

Zie voor meer informatie www.hervormdweeshuiszwolle.nl en/of Facebook en Twitter: /weeshuiszwolle.