De Swollenaer

Zaterdag, 15 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Hervormd Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 38.000 euro

Hervormd Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 38.000 euro
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het bestuur van de stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle zegt in vijf momenten per jaar bijdragen toe aan projecten die bijdragen aan de educatie en ontwikkeling van Zwolse jongeren. Tijdens de tweede beslisronde van dit jaar kunnen in totaal tien initiatieven voor de Zwolse jeugd een bijdrage verwachten.

De aanvragen die het bestuur ontvangt zijn divers. In deze beslisronde viel het project van Stichting Gouden Eeuw van Zwolle in het bijzonder op met hun project ‘Orgelridders’. Tijdens dit project maken kinderen (opnieuw) kennis met het orgel en gaan ze zelfs samen met de klas een orgel bouwen. Het bestuur vindt het bijzonder dat dit project kinderen op een leuke manier weet te betrekken bij een dergelijk niet alledaags maar eeuwenoud muziekinstrument.

Aanvraag

Wie ook een duurzaam en eigentijds project heeft, maar het lukt net niet lukt om de financiën rond te krijgen, kan een snelle controle doen op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl. Daar is te zien of het initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage. Geïnteresseerden kunnen nog tot maandag 15 juni 17.00 uur een aanvraag indienen voor de eerstvolgende beslisronde.

Storytelling

De overige negen initiatieven die door het Weeshuis worden gesteund, zijn heel gevarieerd. Zo kan Zwolsche Roei- en Zeil Vereniging bijvoorbeeld rekenen op een bijdrage voor de uitbreiding/vervanging van hun vloot, Wijkstichting Stadshagen Totaal wordt gesteund in het omvangrijke initiatief om de buitenruimte bij Level Z en basisschool De Sprankel te vernieuwen, basisschool Het Saffier krijgt een bijdrage voor het vernieuwen van haar speelplein en Stichting Weekje Weg krijgt een financiële injectie voor de sociale vakanties voor kinderen uit economisch kansarme gezinnen. Daarnaast ontvangt Stichting De Stad Verbeeldt een bijdrage voor het gelijknamige project over visual storytelling. Stichting Stad & Cultuur (Hedon) wordt financieel gesteund bij de ontwikkeling van een Beatbox voor jong muzikaal talent, stichting De Knuffelkonijntjes krijgt een bijdrage voor een rouwverwerkingsyurt voor kinderen, Harvest & Vrienden krijgt financiële steun voor muzikale optredens bij gezondheidszorginstellingen voor de jeugd en een particuliere aanvrager wordt financieel gesteund bij paardrijlessen bij ’t Hoefijzer.

Verschil

Stichting Het Hervormd Weeshuis is een vermogensfonds dat via financiële bijdragen Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. De giften zijn bestemd voor duurzame en eigentijdse projecten die de deuren openen voor de lokale jeugd en het verschil maken. Zie voor meer informatie de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl, Facebook en Twitter: /weeshuiszwolle.