De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Hervormd Weeshuis steunt elf jeugdprojecten

Hervormd Weeshuis steunt elf jeugdprojecten
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft in de een-na-laatste beslisronde van dit jaar bijna 29.000 euro toegezegd aan elf jeugdprojecten. Hiermee komt de teller voor dit jaar op ruim 143.000 euro.

In de onlangs gehouden vergadering bleek het bestuur met name enthousiast over de realisatie van een indoor skatepark in Zwolle en draagt hieraan 10.000 euro bij. Daarnaast geeft het Weeshuis aan het grote Sinterklaasfeest van Stichting Kind in Beeld, kindertheatervoorstellingen van ZZuit, een leesbevorderingsproject van het Deltion College, jongerenprojecten tijdens World Press Photo van de Grote of Sint Michaëlskerk, huiswerkbegeleiding via het Leger des Heils, huiskamerconcerten van Muziek bij de buren, jeugdskiffs voor de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging, de Midwinterspooktocht van De Verhalenboot, begeleiding van een jonge violiste voor het Oskar Back concours en de realisatie van een buurttuin in de Wipstrik.

In de afgelopen zestien jaar heeft de stichting al ruim drie miljoen euro besteed aan de ontwikkeling van de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. De aanvragen die de stichting ontvangt, zijn divers en afkomstig van zowel verenigingen en stichtingen als particulieren. De ondersteunde projecten leveren in de ogen van het bestuur elk op hun eigen manier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Zwolse jeugd.

Wie bezig is met een goed project voor de Zwolse jeugd maar dit niet van de grond krijgt door onvoldoende financiële middelen, kijkt op de website of het project in aanmerking komt: www.hervormdweeshuiszwolle.nl of op Facebook. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is woensdag 22 november.

Tot 1953 woonden ouderloze kinderen in het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat. Daarna zijn de bezittingen van het weeshuis overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert het geld dat het weeshuis door de eeuwen heeft verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor een op de Zwolse jeugd gericht project.