De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Hervormd Weeshuis schenkt 63.000 euro aan jeugdprojecten

Hervormd Weeshuis schenkt 63.000 euro aan jeugdprojecten
Foto: Arjan Alderliesten
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE – In de eerste vergadering van 2018 heeft Stichting Hervormd Weeshuis 63.000 euro toegekend aan diverse projecten. Elk project is bedoeld ter bevordering van de ontwikkeling van de Zwolse jeugd tot 25 jaar op alle denkbare vlakken zoals cultuur, onderwijs en sport.

In deze beslisronde werd aan vijftien projecten een bijdrage toegekend. Opnieuw viel een aantal projecten in het bijzonder op. Voorbeelden zijn het theaterproject ‘Express Yourself’ van Sportacrobatiek Zwolle (een mix van cultuur en sport), het bijzondere en gedurfde muziektheaterspektakel De Wilde Deerne van de Zwolse Stadsproductie, de projecten van Wipstrikkwartier (een nieuw speelschip en ‘Kleur de wijk’) en ‘Het Tussendoortje’, een buurtinitiatief bedoeld voor het opnieuw inrichten van de speelplek tussen de Groenestraat en Blokstraat.

Daarnaast kent het Weeshuis met bedragen toe aan paardrijlessen bij manege ’t Hoefijzer voor een leerlinge van de Ambelt, de reis- en verblijfskosten voor jongeren van Perspectief die meewerken aan de bouw van een multifunctioneel centrum in Zuid-Afrika, de oprichting van Kids & Koffie die bijeenkomsten voor jonge moeders en kinderen organiseert, stichting Oranjepret voor het Koningsdagevenement, Milieuraad Zwolle voor de minimusical ‘Ouwe Reus’, de Jenapleinschool voor de aanleg van een ‘Torteltuin’, Buro Ruis voor het aanvullende programma voor ouderejaars tijdens de Bruisweken, het Gymnasium Celeanum voor haar lustrumviering en festival Zwolle Unlimited voor ‘Momo van het Waardemakershof’ op het kinderplein. Ook het Bevrijdingsfestival Overijssel kan, net als voorgaande jaren, weer rekenen op een bijdrage voor onder meer het Kinderplein.

Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor projecten bestemd voor in Zwolle studerende of wonende jongeren tot en met 25 jaar. Kijk op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl van Stichting Hervormd Weeshuis of het project in aanmerking komt: De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 30 april 2018.

Sinds kort heeft het Weeshuis een nieuwe website. Daarop kan men onder andere snel controleren of een jeugdproject in aanmerking komt voor een bijdrage en kan men eenvoudig een aanvraag volledig digitaal indienen.

Tot 1953 woonden ouderloze kinderen in het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat. Daarna zijn de bezittingen van het weeshuis overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert het geld dat het weeshuis door de eeuwen heeft verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Zie voor meer informatie: www.hervormdweeshuiszwolle.nl of Facebook/Twitter: /weeshuiszwolle.