De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Hervormd Weeshuis geeft cultuurpodium Eureka financiële injectie

Hervormd Weeshuis geeft cultuurpodium Eureka financiële injectie
Foto: Eigen foto
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle sluit het jaar af met een gift aan sociaal culturele vereniging Eureka in Assendorp. Hiermee komt de eindstand aan giften in 2018 op bijna 220.000 euro. Dit jaar heeft het Weeshuis geld geschonken aan ruim zeventig Zwolse jeugdprojecten.

Het in 1992 opgerichte Eureka is sinds het begin een vrijwilligersorganisatie. Gezien de huidige financiële situatie is dit jaar besloten dat Eureka overgaat in een coöperatieve vereniging. Archimedes is de huurder van het pand aan Assendorperplein en wordt beheerder van de vereniging. Om Eureka actief te houden, is een financiële injectie nodig. De bijdrage van het Weeshuis gaat naar het kleinschalige podium dat momenteel wordt gebruikt voor ongeveer tweehonderd sociaal-culturele optredens per jaar, waarbij de nadruk ligt op alternatieve muziek en jongerencultuur. Onder andere de inmiddels twintig jaar oude geluids- en lichtapparatuur is nodig aan vervanging toe.

Wie een leuk project voor de Zwolse jeugd heeft, kan op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl van Het Hervormd Weeshuis kijken of het in aanmerking komt voor een bijdrage. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 18 februari 2019.