De Swollenaer

Donderdag, 9 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Herstelteam probeert mensen die ‘onder de radar’ zijn in beeld te krijgen

Herstelteam probeert mensen die ‘onder de radar’ zijn in beeld te krijgen
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends
(door Erik-Jan Berends)

DIEZERPOORT – In de wijken Assendorp en Dieze Oost zijn sinds april 2019 herstelteams actief. “Het doel is psychisch kwetsbare personen in beeld te krijgen die tot op heden ‘onder de radar’ zijn”, legt Tonio Aa uit. Hij is vanuit Dimence als GGZ-coach bij het project betrokken.

Volle brievenbussen zijn volgens hem vaak een teken dat er bij bewoners wat speelt. “Maar hoe vind en bereik je die?”, vraagt Aa zich hardop af. “Je kunt alle brievenbussen nalopen en misschien zelfs de postbode vragen waar dat het geval is. Gevoelsmatig ben je dan ook wel een beetje aan het inbreken. Dan is het voor ons goed afwegen of we wel wat met deze bewoner moeten.”

Hulpvraag

In de meeste gevallen gaat het om personen die eenzaam zijn of overlast veroorzaken. De twee teams, bestaande uit GGZ-coaches van Dimence, vertegenwoordigers van het RIBW, ervaringsdeskundigen van stichting Focus en mensen uit het sociaal wijkteam, proberen deze groep in beeld te brengen. “We werken daarbij ook heel nauw samen met wijkagenten, de woningcorporaties en Tactus verslavingszorg”, vult Peter, ervaringsdeskundige namens stichting Focus aan. “In het team kijken we heel goed wie de betreffende mensen het beste kan benaderen. Dan onderzoeken we of er een hulpvraag is, op een heel herstel-ondersteunende manier.”

Melding

Aa: “Ongetwijfeld is er een groep die met rust wil worden gelaten. Dat is prima. Maar ik weet zeker dat een groot deel niet happy is. Die willen we graag helpen naar een leefbare situatie door bijvoorbeeld participatie of dagbesteding.” Naast dat de herstelteams deze mensen proberen op te zoeken, kunnen bijvoorbeeld ook buren melding doen. “Die vinden het meestal lastig”, ervaart Aa. “Vaak weten ze niet waar ze moeten zijn en voelen ze zich een verklikker. Mijn standpunt is: schroom niet. Zie jezelf niet als verrader, maar als medemens.”

Flyer

De GGZ-coach heeft geen cijfers, maar is ervan overtuigd dat er in Zwolle veel mensen onder de radar leven en amper op straat komen. De teams hebben daarom een flyer gemaakt om een beeld te geven wat er speelt en aan te geven waar men zich kan vervoegen. Die flyer wordt binnenkort in de wijken verspreid. Het eerste contact verloopt volgens Aa meestal letterlijk via een gesprek door de brievenbus. “Mijn eerste doel is dan het maken van een vervolgafspraak.”

Nood

“Of en hoezeer de mensen lijden, is niet meetbaar”, zegt Peter. “Het gaat erom dat de mensen zelf of de omgeving last hebben van de situatie. Voor de mensen die het betreft is de stap naar hulp heel groot. Pas als de nood op het allerhoogst is en ze geen idee hebben hoe ze uit hun situatie moeten komen, is de kans op het accepteren van hulp het grootst.” “We leven in een heel anonieme samenleving”, vult Aa aan. “Het is ons doel dat mensen weer meer betrokken bij elkaar worden.”

Ervaring

Peter (34) is ervaringsdeskundige. Vijf jaar geleden was hij nog compleet ontspoord, vertelt hij, en verslaafd aan cocaïne. Met een aan alcohol verslaafde vader en een zieke moeder maakte hij een moeilijke jeugd door. Hij studeerde twee jaar rechten en ging in een succesvolle band spelen. Ondertussen deed hij een studie economie waarvoor hij alleen nog maar zijn scriptie hoefde te schrijven om ‘m af te ronden. Met de diagnose ADHD en het feit dat zijn moeder een nieuwe tumor kreeg, ging hij naast ‘recreatief’ ook thuis cocaïne gebruiken. Zijn plek in de band moest hij daardoor afstaan. Toen ook zijn moeder hem moest laten vallen, besloot Peter hulp te zoeken bij Tactus. Hij kreeg onderdak bij Humanitas Enschede en ging de opleiding ervaringsdeskundige doen. Inmiddels heeft hij zijn leven weer goed op de rit, woont hij samen en hoopt hij binnenkort vader te worden.

Regie

“Met deze ervaring probeer ik hulpverleners vaak uit hun hulpverlenerssituatie te krijgen”, zegt hij. “Anders wat veel mensen denken, is het meestal geen onwil bij de mensen die we zoeken. Het is zaak bij deze groep om ze weer zelfsturend, zodat ze weer regie over hun eigen leven hebben.” De herstelteams zijn nu nog in twee wijken actief. Mochten ze daar succesvol zijn, dan verwacht Aa dat er ook in andere Zwolse wijken teams worden ingezet.