De Swollenaer

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Hart voor Zwolle wint de Weeshuisprijs 2017/2018

Hart voor Zwolle wint de Weeshuisprijs 2017/2018
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Elke twee jaar geeft het Weeshuis een extra waardering aan een innovatief project of een organisatie die zich heeft bewezen. In 2017 en 2018 stak volgens het bestuur één organisatie er met kop en schouders bovenuit: de in 2014 opgerichte stichting Hart voor Zwolle.

Het bestuur van het Hervormd Weeshuis ontvangt elk jaar ongeveer honderd aanvragen voor activiteiten of projecten gericht op Zwolse jongeren tot en met 25 jaar. Sinds 2016 krijgt Hart voor Zwolle jaarlijks financiële steun van het Weeshuis. De stichting koppelt jongeren aan stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. Denk hierbij aan eenzame ouderen, vluchtelingen, daklozen en mensen met een beperking. De stichting inspireert jongeren om een netwerk en hulp te bieden aan kwetsbare Zwollenaren. Ze worden hierbij begeleid en leren hoe ze op een goede manier van betekenis kunnen zijn voor een ander. Inmiddels heeft de stichting honderden jongeren aan zich weten te binden. Hart voor Zwolle kan bij haar werk op steun rekenen van andere grote Zwolse partijen: Samen Zwolle, ZwolleDoet en Stichting Present.

Het bestuur van het Weeshuis is onder de indruk: “Hart voor Zwolle speelt een belangrijke verbindende rol in Zwolle, ze heeft bewezen dat ze jongeren weet te betrekken bij de noden in onze stad. We zijn er trots op dat in onze eigen stad zo’n grote groep betrokken jongeren woont die zich via het maatjesproject belangeloos inzet voor kwetsbare anderen,” aldus voorzitter Christa Westerhof.

De Weeshuisprijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro dat de winnaar naar eigen keus kan inzetten. Hart voor Zwolle heeft besloten het bedrag te gebruiken voor het jaarlijkse Ontmoetingsfeest op vrijdag 28 juni bij VV Edon aan de Weteringkade. Ook hier is het doel om de organisatie, vrijwilligers en hulpvragers met elkaar in verbinding te brengen, in een ontspannen en feestelijke sfeer. Bestuursleden van het Weeshuis zijn bij het feest aanwezig om de cheque te overhandigen.

Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van de stichting gebruikt de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden.

Vijf keer per jaar kan iedereen – van particulier tot stichting tot vereniging – een aanvraag indienen, ongeacht (geloofs)overtuiging, het maakt niet uit. Zolang de bijdrage maar ten goede komt aan de ontwikkeling van jongeren tot en met 25 jaar. De eerstvolgende sluitingsdatum is 24 juni.

Zie voor meer informatie de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl en/of kijk op Facebook en Twitter: /weeshuiszwolle.