De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

GGD IJsselland gaat zorgmedewerkers testen op corona

GGD IJsselland gaat zorgmedewerkers testen op corona
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - GGD IJsselland begint met het op verzoek van zorgorganisaties en huisartspraktijken testen van hun zorgmedewerkers op het coronavirus. Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen (blijven) werken.

Met ingang van 1 april is op het terrein van GGD IJsselland hiervoor een speciale testtent beschikbaar. Het gaat om mensen die een cruciaal beroep in de zorg hebben buiten het ziekenhuis en voor wie het belangrijk is te weten of zij hun werk kunnen blijven doen.

Centraal

GGD-medewerkers doen de bemonsteringen op een centraal punt, wat ze ook bij veel mensen thuis hebben gedaan de afgelopen periode. Door dit op de hooflocatie van GGD IJsselland te organiseren, scheelt dat in het testen veel tijd: zorgmedewerkers komen naar de GGD toe waardoor het testteam efficiënter kan werken. De medewerkers trekken minder vaak nieuwe beschermende kleding aan en ze hoeven niet door de hele regio IJsselland te rijden.

Cruciaal

De testen zijn bestemd voor zorgmedewerkers die duidelijk aan corona gerelateerde klachten hebben en die van cruciaal belang zijn voor de zorg aan lichamelijk kwetsbare en oudere personen buiten ziekenhuizen. De GGD bedoelt daarmee onder meer huisartsen, thuiszorg of instellingen voor verzorging of verpleging van ouderen. Per organisatie of praktijk is er een contactpersoon (arts) die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een test. Deze contactpersoon meldt de te testen persoon vervolgens aan via een formulier op de website van GGD IJsselland.

Besluit

Het besluit tot deze aanpak is genomen door het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorgketen) in Oost-Nederland. Doel is de noodzakelijke zorg voor kwetsbare mensen in de lucht te houden. Ziekenhuizen testen hun mensen zelf maar ook in andere zorgorganisaties is de inzet van zorgmedewerkers volgens GGD IJsselland van groot belang.

Is het ook mogelijk dat ik getest wordt of ik het gehad hèb. Zodat ik sowieso kan helpen bij corana besmette zorgvragers en cliënten. Ik weet haast zeker dat ik het gehad heb alleen is er niet getest. Ik werk in de ouderenzorg. Met vriendelijke Gr Jacqueline Eikelboom van ommen VIG
jacqueline Eikelboom van Ommen | woensdag 1 april 2020 11:51