De Swollenaer

Dinsdag, 22 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen

Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Een deel van het Stadskantoor aan het Lübeckplein krijgt dit voorjaar een gevelsysteem met beplanting. Met de 140 vierkante meter groene gevel die hierdoor ontstaat, wil de gemeente bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en partners van de Climate Campus stimuleren om ook werk te maken van klimaatadaptieve oplossingen.

Het Stadskantoor ligt aan het Lübeckplein in de Spoorzone. Dit plein staat bekend om haar versteende karakter. Bewoners en gebruikers vinden het plein geen plezierige verblijfsplek. Het is er in de zomers erg warm en het hele jaar door winderig en kaal. Samen met bewoners en gebruikers wordt al langere tijd gesproken over het vergroenen van het plein en het verbeteren van de verblijfskwaliteit. Met het gedeeltelijk beplanten van de luchtkokers op het Lübeckplein vorig jaar september werd de eerste stap in die richting gezet.

De parkeergarage onder het Lübeckplein beperkt volgens de gemeente de vergroeningsmogelijkheden op het plein ‘in zeer grote mate’. “Zo is er bijvoorbeeld weinig wortelruimte in de volle grond. Het beoogde groene gevelsysteem op het Stadskantoor neemt door de verticale plaatsing relatief weinig ruimte op het plein in. Met het groen maken van de gevel zet de gemeente een stap op het gebied van kllimaatadaptatie en maakt zij een statement voor een groene stad met een prettig stadsklimaat.”

Een groene gevel heeft meerdere functies, schrijft de gemeente in een persbericht. “Dit soort gevels levert een bijdrage aan het verlagen van de temperatuur en draagt bij aan energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het dempen van het geluid. Ook zorgen groene gevels ervoor dat de verblijfskwaliteit op straat- en pleinniveau toeneemt.”

Vanuit het Spoorzoneproject wordt veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en energietransitie. Zo is eind vorig jaar in samenwerking met bewoners van de Bremenstraat de proef Groen PV dak afgerond. De proef was een experiment voor het vergroenen van daken in combinatie met het installeren van zonnepanelen. In Hanzeland staan veel woningen met platte daken die zich hiervoor prima lenen. De proef leverde volgens de gemeente veel waardevolle informatie op voor deze huiseigenaren. “Alles wat tijdens de proef is uitgezocht, is kosteloos voor hen beschikbaar. Zo hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel en begeleiding van Natuur en Milieu Overijssel is de gemeente Zwolle eerder deze maand in de Spoorzone ook begonnen met de aanleg van een groen hofje bij de Hamburgstraat. Dit hofje wordt de komende maanden in samenwerking met bewoners vergroend en heringericht. De verwachting is dat hierdoor de kans op hittestress in de zomer zal afnemen, het regenwater beter kan infiltreren waardoor overstroming minder snel optreedt, en dat de belevingswaarde en het woongenot toenemen.