De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Gespreksgroep ‘Nu jij!’ helpt Kopp-jongeren

Gespreksgroep ‘Nu jij!’ helpt Kopp-jongeren
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Impluz heeft, samen met Tactus verslavingszorg, koppactiviteiten voor adolescenten en volwassenen georganiseerd

“Adolescenten die opgroeien in een gezin met een psychiatrische of verslaafde ouder hebben het niet gemakkelijk”, weten de organisaties uit ervaring. “Vaak is het moeilijk om zich los te maken van thuis. Jongeren blijven zich verantwoordelijk voelen voor hun zieke ouder of voor hun broertjes of zusjes. Een eigen leven leiden is niet gemakkelijk. Ook merken jongeren op deze leeftijd vaak dat opgroeien in zo’n gezin iets met je doet. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om anderen te vertrouwen of om voor zichzelf op te komen. Vaak zijn ze erg zorgzaam voor anderen.”

Doel

Voor deze jongeren, in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar heeft Impluz een gespreksgroep ‘Nu jij!’ georganiseerd. Doel van deze groep is om extra aandacht voor deze jongeren te hebben en hun een steuntje in de rug te geven. In de gespreksgroep ‘Nu jij!’ ontmoeten adolescenten elkaar die allemaal een ouder hebben met psychiatrische problemen of een verslaving. Ze krijgen uitleg, tips en wisselen ervaringen met elkaar uit. Er zijn acht bijeenkomsten, waarvan de eerste is op maandagavond 2 maart van 19.00 tot 20.45 uur. Voorafgaand aan deelname is er altijd een kennismakingsgesprek.

Informatie

De bijeenkomsten worden gehouden bij Dimence aan de Burgemeester Roelenweg 9. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en/of aanmelden telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Impluz: (0570) 60 49 00 of per e-mail info@impluz.nl. Ook kan men zich aanmelden via de website https://www.impluz.nl/cursussen.