De Swollenaer

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Gemeente Zwolle wil vergunning voor coffeeshop Vechtstraat verlenen

Gemeente Zwolle wil vergunning voor coffeeshop Vechtstraat verlenen
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - De horecaexploitatievergunning en gedoogbeschikking voor het openen van een coffeeshop aan de Vechtstraat kan worden verleend. De gemeente Zwolle ziet na beoordeling van de door omwonenden ingediende zienswijzen geen gronden om de vergunningen te weigeren.

Eind juni zijn de aanvragen voor de vergunningen ter inzage gelegd. In reactie hierop kwamen 165 inhoudelijke zienswijzen bij de gemeente Zwolle binnen. Hiervan waren 112 zienswijzen exact gelijk qua inhoud. Er zijn dus in totaal 54 verschillende zienswijzen ingediend. De argumenten in de zienswijzen zijn volgens de gemeente zorgvuldig afgewogen binnen de kaders die gelden voor de te verlenen vergunning en gedoogdbeschikkking.

De argumenten in de zienswijzen gaan onder meer over parkeer- en verkeeroverlast. De gemeente zegt de invloed op het verkeer en parkeren uitgebreid te hebben onderzocht. Haar conclusie is dat er geen onaanvaardbare overlast te verwachten is. De zienswijzen gaan ook over te verwachten overlast door rondhangende klanten.” Volgens het drugsbeleid is er geen aanleiding om er van uit te gaan dat de coffeeshop meer hinder op gaat leveren dan een gemiddeld horecabedrijf”, aldus de gemeente. “Ook hebben we in de beoordeling rekening gehouden met de wijkopgaven voor de straten in de omgeving van de Vechtstraat en de kwetsbare groepen die er wonen. Onze conclusie is dat deze geen grond zijn waarop de vergunning moet worden geweigerd.”

Vanaf het begin van het besluitvormingproces hebben omwonenden en ondernemers hun zorgen over overlast geuit. Door het opnemen van voorschriften en regels in de vergunning wil de gemeente de overlast zo veel mogelijk beperken. Voorbeelden van voorschriften zijn de verplichte sluitingstijd om 22.00 uur en het verplicht stellen van een portier/toezichthouder Op het naleven van deze voorschriften en regels ziet een begeleidingscommissie toe. Als het nodig is, maakt de begeleidingscommissie aanvullende afspraken met de exploitant. De begeleidingscommissie bestaat uit omwonenden van de coffeeshop, gemeente, politie, vertegenwoordigers van instellingen, de ondernemersvereniging en de exploitant.

De omwonenden en de indieners van een zienswijze zijn per brief ge√Įnformeerd. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Zie voor meer informatie op www.zwolle.nl/aanvraagcoffeeshop