De Swollenaer

Zaterdag, 19 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Gemeente steunt aanleg veld met zonnepanelen aan de Herfterlaan

Gemeente steunt aanleg veld met zonnepanelen aan de Herfterlaan
Foto: Gemeente Zwolle
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Op het voormalige Wezo-terrein aan de Herfterlaan kan de komende jaren een zonnepanelenveld van 7,5 hectare – bijna vijftien voetbalvelden - worden aangelegd. De zonnepanelen gaan voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien.

De gemeente Zwolle steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie. De initiatiefnemer voor de zonneweide is De Herfte Beheer BV van ondernemers Teun Bouwhuis en Marc Huitink die in september 2016 de gronden van de Wezo-kwekerij overnamen van de gemeente Zwolle. Speciaal voor het bevorderen van alle maatschappelijke initiatieven op het terrein hebben zij ‘Stichting Meedoen in het groen’ opgericht.

Het terrein is in totaal 14 hectare groot en wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. Op circa de helft van het terrein worden zonnepanelen op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen, lammeren en geiten er onderdoor kunnen lopen. De panelen worden volgens de gemeente in een zodanige hoek geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsende zonnestralen. Aan de noordzijde van het zonneveld worden bomen herplant om de panelen aan het oog te onttrekken vanuit de zijde van de Kuyerhuislaan

Het zonnepanelenveld of ‘zonneweide’ wordt het grootste in de regio Zwolle en een van de meest productieve in de provincie Overijssel. De initiatiefnemers hopen in oktober van dit jaar met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en volgend voorjaar de eerste stroom op te gaan wekken.

“De overige delen van het terrein worden op een natuurlijke manier ingericht met mogelijkheden voor recreatie. Voor de inrichting van het voormalige kwekerijcomplex is een landschapsplan opgesteld. Door de zorgvuldige landschappelijke inpassing verbetert zowel de ecologische als de recreatieve waarde van het gebied”, meldt de gemeente. Op een deel van het terrein blijft de oude bebouwing staan die onder andere gebruikt wordt voor verschillende maatschappelijke activiteiten. Het college heeft dinsdag het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld en besloten het vooroverleg te starten