<< Ga terug

Gemeente rondt eerste ronde in aanpak essentaksterfte af

Gemeente rondt eerste ronde in aanpak essentaksterfte af
Foto: Gemeente Zwolle

ZWOLLE - De gemeente Zwolle heeft de eerste ronde van de kap- en herplantwerkzaamheden als gevolg van de essentaksterfte in het Zwolse openbare groen afgerond. Met inzet van materieel en menskracht zijn in het winterseizoen ongeveer 1.800 zieke essen verwijderd.

Ter vervanging worden vóór eind april 2018 duizend verschillende bomen aangeplant, nog dit plantseizoen. Iedereen kan via www.zwolle.nl/essentaksterfte de plannen voor de kap en herplant inzien. Zwolle volgt het verloop van de boomziekte in het openbare groen. Alle essen worden eenmaal per jaar beoordeeld op ziekteverschijnselen. Er wordt op deze wijze in beeld gebracht welke bomen gezond blijven, welke aangetast zijn en welke gekapt moeten worden. Uit de inventarisatie van alle essen in 2017 bleek dat circa tweeduizend bomen in woongebieden meer dan dertig procent aangetast waren en daardoor een gevaar vormden voor inwoners en het verkeer. In juni is de nieuwe inventarisatie van alle essen om de gevolgen van de boomziekte opnieuw in beeld te brengen en een nieuwe kaplijst op te stellen.

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere (verschillende) soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen wil de gemeente de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen in de laan aantast. Het gemeentebestuur heeft in de beheervisie voor het groen al eerder besloten om niet overal over te gaan tot herplant.

Het stamhout van de gekapte essen is opgeslagen in Herfte. Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam met Binthout en andere partners bewerken en hergebruiken en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. Dit houdt onder meer in dat het vrijkomende hout bij voorkeur lokaal wordt hergebruikt en bij de werkzaamheden zoveel als mogelijk werknemers met een afstand op de arbeidsmarkt worden ingezet.

Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen duurzame ideeën en initiatieven voor gebruik van Zwols essenhout sturen naar essentaksterfte@zwolle.nl.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Swollenaer

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement