De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Gebruik in Zwolle financiële ondersteuning van Europa voor duurzaam herstel

Gebruik in Zwolle financiële ondersteuning van Europa voor duurzaam herstel
Foto: Jai79 via Pixabay
Ingezonden door: Monique van der Meer

ZWOLLE - De PvdA heeft het college gevraagd om maximaal in te spelen op de kansen die Europa, via de Europese Meerjarenbegroting, de Green Deal en het Europees Herstelfonds, voor (de regio) Zwolle biedt. Zwolle moet snel aan de slag om concrete plannen te ontwikkelen Voorstellen gaan over een duurzaam economisch herstel waarvoor een beroep kan worden gedaan op Europese, landelijke en provinciale (financiële) middelen. De gemeenteraad ging maandag 29 juni unaniem akkoord met dit voorstel.

Raadslid Jan Slijkhuis met economie en financiën in zijn portefeuille legt uit wat die Green Deal inhoudt: “Green Deal is het Europese antwoord op de klimaatproblematiek. Het raakt bijna het volledige Europese beleid. De coronacrisis van nu wil de EU gebruiken om de Green Deal versneld door te voeren. Zo kun je van de nood een deugd maken: duurzaam uit de crisis. De plannen van Europa zijn zo opgesteld dat er voor alle landen, ondanks hun meningsverschillen, iets inzit dat de moeite waard is. In totaal is er 750 miljard euro om Europa door de crisis heen te helpen. Plus een bedrag van elfduizend miljard euro in de Europese Meerjarenbegroting 2021-2027.”

Wat voor plannen?
“De Green Deal leent zich om met heel concrete plannen te komen en daar dus financiering voor te vragen. Maar daarvoor moet je wel met plannen komen. Daarom is het zo belangrijk om met de stad en de regio in gesprek te gaan.” Wat voor soort plannen? “Kijkend naar het Europese werkprogramma zie ik dat er is ruimte om plannen in te dienen voor een aantal zaken die lokaal veel banen opleveren. Zoals grootschalige duurzame renovatie van woningen en infrastructuur. Het aanjagen van circulaire economie. Het massaal inzetten op hernieuwbare energie (wind, zon en groene waterstof). En de mogelijkheid voor een krachtige impuls voor schoner vervoer en logistiek en het realiseren van een miljoen oplaadpunten voor elektrische auto’s. Dit herstelprogramma en bijbehorende budgetten zijn er niet alleen voor de lidstaten, het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook provincies en gemeenten hier plannen voor indienen, samen met bedrijven en kennisinstellingen.”