De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Fractielid Marcel Mulder van Swollwacht treedt af

Fractielid Marcel Mulder van Swollwacht treedt af
Foto: Website Swollwacht
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Marcel Mulder, sinds 2014 actief als burgerlid en vanaf 2017 als gemeenteraadslid voor de fractie van Swollwacht, heeft zijn afreden bekendgemaakt. Onlangs is gebleken dat zijn werk als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) zich niet laten verenigen met het raadslidmaatschap.

Mulder is in het dagelijks leven BOA. Hij is in dienst van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle wordt ingehuurd. “Marcel is, evenals de fractie, altijd transparant geweest over zijn werkzaamheden als BOA”, meldt fractievoorzitter Sylvia Bruggenkamp in een persbericht. “Zij verkeerden steeds in de overtuiging dat dit was toegestaan naast het raadslidmaatschap. Bij de benoeming van Marcel als raadslid heeft de commissie onderzoek geloofsbrieven zijn papieren gecontroleerd.””

Bezwaren

Die commissie heeft toen geconstateerd dat de aansturing van Mulder als BOA gebeurt door zijn werkgever en niet door de gemeente Zwolle. De commissie heeft destijds aangegeven dat er daarom geen bezwaren bestonden om Marcel toe te laten als raadslid. Bruggenkamp: “Er is dan ook geen sprake van iets verwijtbaars of van nalatigheid.” De nieuwe aanbesteding en inrichting van de gemeentelijk handhaving begin dit jaar, waren voor de gemeente aanleiding om nogmaals zorgvuldig onderzoek te verrichten en er is tevens advies gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Ondergeschiktheid

“Hieruit is gebleken dat een baan als BOA (in de gemeente Zwolle) toch niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap”, aldus Bruggenkamp. “Want, hoewel er geen sprake is van rechtspositionele ondergeschiktheid (die ligt bij het bedrijf), is er wel sprake van functionele ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. En op grond van artikel 13, lid 1 sub o van de gemeentewet gaat het in het geval van Marcel dus toch om een onverenigbare betrekking. Dit betekent dat Marcel, tot zijn grote spijt en tot grote spijt van de fractie, zijn raadslidmaatschap voor Swollwacht zal beëindigen. Gezien de huidige, onzekere tijden kiest hij voor zijn huidige broodwinning en daarmee de continuïteit van zijn financiële stabiliteit. Hij blijft aan als BOA en verlaat de fractie.”

Geliefd

Mulder maakte zich volgens Bruggenkamp als raadslid van de fractie van Swollwacht geliefd en geloofd bij de Zwolse burger met de onderwerpen binnen zijn portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Vastgoed en Grond, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling, Wijkgericht Werken en Participatie, Grootschalig Groen, Recreatie en Milieu, Duurzaamheid en Circulaire Economie en zijn harteklop de Spoorzone. “De fractie van Swollwacht gaat hem missen.”